data | fecha: 1908

opis | descripción

Grupa uczennic żeńskiej szkoły handlowej. Na zdjęciu Jadwiga Skarbińska (siedzi 2. od lewej).

Grupo de la escuela comercial femenina. En la foto Jadwiga Skarbińska (sentada 2 de la iaquierda).

Tagi | etiquetas


Notice: Undefined property: stdClass::$name in /var/www/html/argentyna/wp-content/themes/kierunek-argentyna/inc/osa-functions.php on line 117
, moda, ubranie, szkoła handlowa, uczennica, educación, ropa, escuela comercial, alumna, Bryszewska, Marta, Skarbińska, Jadwiga

źródło | fuente

Kolekcja Marty Bryszewskiej, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Marta Bryszewska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0063_0001_0014