data | fecha: 1909

opis | descripción

Grupa uczennic. Na zdjęciu Jadwiga Skarbińska (siedzi 3 od prawej).

Grupa de alumnas. En la foto se ve a Jadwiga Skarbińska (sentada 3 de la derecha).

Tagi | etiquetas

, szkoła, ubranie, uczennica, escuela, educación, ropa, alumna, Bryszewska, Marta

źródło | fuente

Kolekcja Marty Bryszewskiej, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Marta Bryszewska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0063_0001_0015