data | fecha: 1930

opis | descripción

Ostatnie zdjęcie Jadwigi Skarbińskiej.

Ultima foto de Jadwiga Skarbińska.

Tagi | etiquetas

Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, kobieta, okres międzywojenny, lata 30-te, Polonia de entreguerras, mujer, retrato, anos treinta, anos 1930, Bryszewska, Marta, Skarbińska, Jadwiga

źródło | fuente

Kolekcja Marty Bryszewskiej, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Marta Bryszewska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0063_0001_0018