data | fecha: 1930

opis | descripción

Danuta Bukowińska (stoi z lewej), jej brat Stanisław Bukowiński (stoi z prawej) i Felicja Widawska-Skarbińska (ich babka). Zdjęcie zrobione krótko po śmierci matki Jadwigi Skarbińskiej-Bukowińskiej.

Danuta Bukowińska (parada a la izquierda), su hermano Stanisław Bukowiński (parado a la derecha) y Felicja Widawska Skarbińska (su abuela). La fotografia fue tomada poco tiempo después del fallecimiento de su madre Jadwiga Skarbińska Bukowińska.

Tagi | etiquetas

Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, rodzina, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, babcia, lata 30-te, atelier, Polonia de entreguerras, años 1930, familia, años treinta, estudio fotográfico, abuela, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Danuta, Widawska-Skarbińska, Felicja, Bukowiński, Stanisław

źródło | fuente

Kolekcja Marty Bryszewskiej, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Marta Bryszewska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0063_0001_0019