data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-17, 2013-10-18, 2013-10-22

opis | descripción

Aresztowanie ojca przez NKWD (styczeń 1940)

Detenimiento del padre por el NKVD (enero de 1940)

Tagi | etiquetas

Polska, Polonia, II wojna światowa, Polonia, lata 40., Polska, NKWD, represje sowieckie, aresztowanie, años veinte, II Guerra Mundial (Segunda Guerra Mundial), NKVD, Braun, Wojciech

źródło | fuente

Nagranie Wojciecha Brauna dostępne w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie.

Audio de Wojciech Braun disponible en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0085_0002_0001