data nagrania | fecha de grabación: 2013-10-17, 2013-10-18, 2013-10-22

miejsce nagrania | lugar de grabación del audio: Buenos Aires, Argentyna

Język | Idioma: polski

długość nagrania | duración del audio: 5 h 57 min

o czym opowiada

Życie codzienne w Słonimiu do wybuchu wojny w 1939 roku, aresztowanie ojca przez NKWD w 1940 roku, ucieczka przez „zieloną granicę” do Nowego Dworu Mazowieckiego (tereny włączone do III Rzeszy) i pobyt tam do zakończenia wojny, przejście ofensywy Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku, codzienność w Polsce w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny (szkoła, życie codzienne), ucieczka z Polski przez „zieloną granicę” do ojca przebywającego na zachodzie, kilkumiesięczna tułaczka po Europie (Czechy, Austria, Niemcy, Włochy), pobyt w Wielkiej Brytanii (edukacja), wyjazd do Argentyny w 1949 roku, życie codzienne w Argentynie, wielokrotne podróże do Europy i Polski (od lat 70.), hobby filatelistyczne, wyprawy górskie (m.in. na szczyt Lanin) i podróże po Argentynie, charakterystyka wewnętrznej sytuacji politycznej w Argentynie na przestrzeni kilku dekad (dyktatury, zamachy stanu, zmiany w gospodarce argentyńskiej).

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-17, 2013-10-18, 2013-10-22

Aresztowanie ojca przez NKWD (styczeń 1940)

Detenimiento del padre por el NKVD (enero de 1940)

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, II wojna światowa, Polonia, lata 40., Polska, NKWD, represje sowieckie, aresztowanie, años veinte, II Guerra Mundial (Segunda Guerra Mundial), NKVD, Braun, Wojciech

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-17, 2013-10-18, 2013-10-22

Przejście przez "zieloną granicę" ze strefy okupacji sowieckiej do III Rzeszy

De la zona de ocupación soviética al Tercer Reich por la frontera verde

tagi | etiquetas: III Rzesza, II wojna światowa, lata 40., años veinte, II Guerra Mundial (Segunda Guerra Mundial), Braun, Wojciech

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-17, 2013-10-18, 2013-10-22

Przyjazd do Włoch (1946 rok)

Llegada a Italia (1946)

tagi | etiquetas: Włochy, lata 40., años veinte, Braun, Wojciech

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-17, 2013-10-18, 2013-10-22

Pierwsza Wielkanoc po wkroczeniu Armii Czerwonej (Nowy Dwór Mazowiecki, 1945 rok)

Primera Pascua después de la llegada del Ejército Rojo (Nowy Dwór Mazowiecki, 1945)

tagi | etiquetas: Polska, Nowy Dwór Mazowiecki, Polonia, Polonia, lata 40., Polska, Armia Czerwona, Wielkanoc, święta religijne, años veinte, Ejército Rojo, Braun, Wojciech