data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-17, 2013-10-18, 2013-10-22

opis | descripción

Przejście przez "zieloną granicę" ze strefy okupacji sowieckiej do III Rzeszy

De la zona de ocupación soviética al Tercer Reich por la frontera verde

Tagi | etiquetas

III Rzesza, II wojna światowa, lata 40., años veinte, II Guerra Mundial (Segunda Guerra Mundial), Braun, Wojciech

źródło | fuente

Nagranie Wojciecha Brauna dostępne w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie.

Audio de Wojciech Braun disponible en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0085_0002_0002