data | fecha: 1947 - 1955

opis | descripción

Cocktail-barami nazywano w Buenos Aires nocne lokale rozrywkowe, w których serwowane były wyłącznie napoje wyskokowe, chłodzące i koktajie oraz często występowali artyści. Wizytówka baru prowadzonego przez Kazimierza Krukowskiego, w którym występowali polscy artyści.

Los cocktail bares eran locales nocturnos donde se servían distintos tragos y refrescos y donde también se realizaban presentaciones artísticas. Tarjeta del cocktail bar en el que se desempenaba Kazimierz Krukowski.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

źródło | fuente

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie

Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires, copias digitales en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0002_0026_0001_0024