data | fecha: 1955-04

opis | descripción

W 1955 r. Kazimierz Krukowski obchodził 30-letni jubileusz pracy artystycznej. Okładka programu obchodów w Buenos Aires.

En 1955 Kazimierz Krukowski cumplió los 30 anos de labor artística. Portada del programa de los festejos en Buenos Aires.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

źródło | fuente

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie

Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires, copias digitales en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0002_0026_0001_0025