data | fecha: 1969-09

25-lecie święceń ojca Casimiro w domu brata Juana. Na skrzypcach grają Tomas Kurpaska (po lewej) i Antonio Skupień. Przy stole siedzą od lewej: Ladislao Mazur, ojciec Casimiro Kalafarski, Helena Kalafarski de Skupień, Juan Sendlak i jego małżonka...

Bodas de plata de la ordenación el padre Casimiro en la casa de su hermano Juan. Tocando en violín Tomás Kurpasa (a la izq.) y Antonio Skupień. Sentados a la mesa desde la izq. Ladislao Mazur, el padre Casimiro Kalafarski, Helena Kalafarski ide Skupień,...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Posadas (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 60., uroczystość, muzyka, skrzypce, emigranci, lata 60-te, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Śniechowski, Fabiana, Kalafarski, Kurpaska, Tomas

data | fecha: 1917-02-21

Ślub Enriki Szychowski i Jose Śniechowski.

Casamiento de Enrica Szychowski y José Śniechowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, emigracja, Polonia, ślub, emigranci, Polacy w Argentynie, początek XX wieku, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, colectividad Polaca, emigrante, Śniechowski, Fabiana, Szychowscy

data | fecha: lata 50.

Dziadkowie Kazimiery Kotur.

Los abuelos de Kazimierz Kotur.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Gobernador Lanusse (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, lata 50., emigranci, lata 50-te, emigración, familia, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, lata 50., Śniechowski, Fabiana, Kotur, Przysiężnik

data | fecha: lata 40.

Estanislao Ryś i Genoveva Tutek.

Estanislao Ryś y Genoveva Tutek.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 40., emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, yerba, Ryś, Śniechowski, Fabiana

data | fecha: lata 40.

Agata Szeliga - najmłodsza córka Marta Kucy Szeliga - doi krowę.

Agata Szeliga -la hija menor de Marta Kucy Szeliga- ordeña una vaca.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 40., emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Śniechowski, Fabiana, Szeliga-Maksymowicz

data | fecha: 1905-04-08

Ślub Antonio Maximowicz i Agaty Szeliga.

Casamiento de Antonio Maximowicz y Agata Szeliga.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 20., emigranci, lata 20-te, años veinte, años 1920, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Śniechowski, Fabiana, Szeliga-Maksymowicz

data | fecha: lata 30.

Zdjęcie ślubne Agaty Szeliga i Jose Kucy.

Foto del casamiento de Agata Szeliga y José Kucy.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, ślub, lata 30., emigranci, lata 30-te, años 1930, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Śniechowski, Fabiana, Szeliga-Maksymowicz

data | fecha: początek XX wieku

Siostry Agata i Rosa Szeliga.

Las hermanas Agata y Rosa Szeliga.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Misiones (Argentyna), emigracja, kobiety, emigranci, początek XX wieku, mujer, emigración, siglo XX, colectividad Polaca, emigrante, Śniechowski, Fabiana

data | fecha: lata 60.

Agnieszka Zielińska.

Agnieszka Zielińska.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Gobernador Lanusse (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 60., kobieta, emigranci, lata 60-te, mujer, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Śniechowski, Fabiana, Przysiężnik

data | fecha: lata 30.

Fotografia ślubna Anity Dominik i Estanislao Tutak.

Fotografía nupcial de Anita Dominik y Estanislao Tutak.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, ślub, lata 30., emigranci, lata 30-te, años 1930, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Ryś, Śniechowski, Fabiana, Tutak

data | fecha: lata 30.

Przed warsztatem samochodowym Eduardo Śniechowskiego.

Foto delante del taller mecánico del automotor de Eduardo Śniechowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 30., samochód, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Śniechowski, Fabiana

data | fecha: lata 40.

Mieszkańcy kolonii podczas świętowania (asado).

Habitantes de la colonia durante un festejo con un asado.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Gobernador Lanusse (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 40., koloniści, emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Śniechowski, Fabiana, Przysiężnik

data | fecha: lata 40.

Mieszkańcy kolonii podczas świętowania (asado).

Habitantes de la colonia durante un festejo con un asado.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Gobernador Lanusse (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 40., koloniści, emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Śniechowski, Fabiana, Przysiężnik

data | fecha: lata 20.

Pradziadkowie rodziny Ryś przed wyjazdem na emigrację do Argentyny.

Bisabuelos de la familia Ryś antes del viaje emigrando a Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, lata 20., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, emigranci, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Ryś, Śniechowski, Fabiana

data | fecha: 1905-05-10

Martin Swiderski i Genoveva Komisarski podczas uroczystości w swoim domu rodzinnym w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Dom istnieje do dzisiaj w pobliżu wytwórni mate Rosamonte.

Martín Świderski y Genoveva Komisarski durante una fiesta en su casa familiar en compañía de familiares y amigos. La casa permanece hasta el presente en las cercanías de la productora de la yerba mate Rosamonte.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 50., emigranci, lata 50-te, emigración, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, lata 50., Śniechowski, Fabiana, Kalafarski-Kurpaska

data | fecha: lata 30.

Boleslao Kalafarski i Tomas Kurpaska.

Boleslao Kalafarski y Tomas Kurpaska.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 30., emigranci, lata 30-te, años 1930, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Śniechowski, Fabiana, Kalafarski-Kurpaska

data | fecha: 1905-05-18

Bronislawa Kruchowski de Szychowski z dziećmi.

Bronisawa Kruchowski de Szychowski con los niños.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 60., emigranci, lata 60-te, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Śniechowski, Fabiana, Szychowscy

data | fecha: 1965-05-01

Kaplica Świetego Serca.

Capilla del Sagrado Corazón.

tagi | etiquetas: kaplica, Argentyna, Argentina, Gobernador Lanusse (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 60., kaplica, emigranci, lata 60-te, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Śniechowski, Fabiana, Przysiężnik

data | fecha: 1905-04-27

Kościół Świętego Serca.

Iglesia del Sagrado Corazón.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Gobernador Lanusse (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 40., emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Śniechowski, Fabiana, Przysiężnik

data | fecha: lata 90.

Córki Juana Szychowskiego Carola i Enrriqueta.

Las hijas de Jan Szychowski Carola y Enriqueta.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 90., emigranci, lata 90-te, emigración, colectividad Polaca, emigrante, años noventa, años 1990, Śniechowski, Fabiana, Szychowscy