data | fecha: 1935

Piknik, Marianna Koprowska (siedzi z lewej) - babcia Enrique Koprowskiego, Stefan Koprowski (na pierwszym planie) - dziadek Enrique Koprowskiego, Janina Koprowska (stoi z prawej) - córka Marianny i Stefana Koprowskich.

Picnic familiar. Marianna Koprowska (sentada a la izq.) -abuela de Enrique Koprowski, Stefan Koprowski (en primer plano) -abuelo de Enrique Koprowski, Janina Koprowska (parada a la der.) -hija de Marianna y Stefan Koprowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, życie codzienne, dzieci, lata 30., motoryzacja, samochód, samochody, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, coche, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, motorización, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1966

Lisandro Guarnieri (z lewej) i Jan Józef Koprowski (z prawej) podczas odsłonięcia tablicy upamietniającej ojca Luis Dabrowskiego. Przy okazji uczczono Milenium chrztu Polski.

Lisandro Guarnieri (a la izq.) i Jan Józef Koprowski (a la der.) durante el descubrimiento de la placa recordatoria del Padre Luis Dabrowski. En esa misma ocasión se homenajeó el milenio del bautismo de Polonia en el catolicismo..

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 60., uroczystość, uroczystości, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, tablica, chrzest Polski, Koprowski, Enrique, Dabrowski, Luis

data | fecha: 1966

Uroczystość z okazji Milenium chrztu Polski. Przemawia Jan Józef Koprowski - ojciec Enrique Koprowskiego.

Festejos en ocasión del milenio del bautismo de Polonia en el catolicismo. Jan Józef Koprowski -padre de Enrique Koprowski, lee un discurso.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 60., uroczystości, przemówienie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, chrzest Polski, przemówienia, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1958

Enrique Koprowski (pierwszy z lewej) jako harcerz.

Enrique Koprowski (1 de la izq.) en sus tiempos del scoutismo.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, harcerstwo, portret, lata 50., zwierzęta, psy, młodzież, harcerze, emigranci, pies, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, zwierzę, lata 50., Koprowski, Enrique

data | fecha: 1966

Inauguracja Avenida Polonia (ulica Polska). Przyjęcie w Domu Polskim. Pan Pacck (pierwszy z prawej, z papierosem), Franciszek Leniek (z tyłu, z prawej), gubernator prowincji Chubut (drugi z lewej), Eugenia Koprowski (pierwsza z prawej), Jan Józef Koprowski...

Reunión en la Casa Polaca en ocasión de la inuguración de la Avenida Polonia. El Sr. Pacck (1 de la der, con un cigarrillo), Franciszek Leniek (de espaldas, a la der.), el gobernador de la provincia de Chubut (2 de la izq.), Eugenia Koprowski (1 de...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, lata 60., uroczystość, uroczystości, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, Dom Polski w Comodoro Rivadavia, przyjęcia, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1966

Pan Socha (pierwszy z prawej), Jadwiga Koprowski (druga z prawej) - matka Enrique Koprowskiego, Józef Szymanski (trzeci z prawej), pani Socha (pierwsza z lewej), Henryk Socha (drugi z lewej), pan Pacck, pan Malinowski (w okularach).

El Sr. Socha (1 de la izq), Jadwiga Koprowski (2 de la der) -madre de Enrique Koprowski, Józef Szymanski (3 de la der.), la Sra. Socha (1 de la izq.) Henryk Socha (2 de la izq.) el Sr. Pacck, el Sr Malinowski (con anteojos).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 60., uroczystość, uroczystości, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1966

Enrique Koprowski (pierwszy z lewej), Franciszek Leniek (drugi z lewej) i pan Michniewicz. Jadwiga Koprowski (z tyłu) - matka Enrique Koprowskiego. Eugeniusz Zacharko (z tyłu, drugi z prawej).

Enrique Koprowski (1 de la izq.) Franciszek Leniek (2 de la izq.) y el Sr. Michniewicz. Jadwiga Koprowski (de espaldas) -madre de Enrique Koprowski. Eugeniusz Zacharko (de espaldas, 2 de la der.)

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 60., uroczystość, uroczystości, kwiaty, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, ceremonia, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1966

Inauguracja Avenida Polonia (ulica Polska). Pan Twardowski (pierwszy z prawej), Eugeniusz Zacharko (w środku, z wąsami).

Inauguración de la Avenida Polonia. Pan Twardowski (1 de la der.), Eugeniusz Zacharko (en el centro, de bigotes).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., uroczystość, uroczystości, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, ceremonia, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, ulica Polska w Comodoro Rivadavia, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1919

Janina Koprowski z francuskim żołnierzem.

Janina Koprowski con un soldado francés.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, dzieci, portret, żołnierz, II RP, wojsko, żołnierze, Polska, II Rzeczpospolita, dziecko, emigranci, Polonia de entreguerras, emigración, soldado, emigrante, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1962

Plaża, samogłów (pez luna) - ryba wyrzucona przez ocean.

Pez luna, traído por el océano.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, ryba, ryby, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, plaże, Ocean Atlantycki, oceany, Koprowski, Enrique

data | fecha: lata 50.

Spotkanie rodzinne. Stefan Koprowski (w kapeluszu, z prawej) - dziadek Enrique Koprowskiego, Jan Józef Koprowski (pierwszy z prawej w ostatnim rzędzie), Marianna Koprowski (z chustką) - babcia Enrique Koprowskiego, Jadwiga Koprowski (stoi trzecia z...

Encuentro familiar. Stefan Koprowski (con sombrero, a la der.) -abuelo de Enrique Koprowski, Jan Józef Koprowski (1 de la der en la última fila),Marianna Koprowski (con un pañuelo) -abuela de Enrique Koprowski, Jadwiga Koprowski (parada, 3 de la izq)...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, dzieci, portret, lata 50., dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, familia, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, lata 50., Koprowski, Enrique

data | fecha: 1945

Fotografia ślubna Jadwigi i Jana Józefa Koprowskich - rodziców Enrique Koprowskiego.

Fotografía del casamiento de Jadwiga i Jan Józef Koprowski, padres de Enrique Koprowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, ślub, portret, lata 40., małżeństwo, emigranci, śluby, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, małżeństwa, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1944

Janina Koprowski (pierwsza z prawej), Eugenia Koprowski (druga z prawej) i Wanda Koprowski (trzecia z prawej).

Janina Koprowski (1 de la der.), Eugenia Koprowski (2 de la der.) y Wanda Koprowski (3 de la der.)

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, dzieci, portret, lata 40., dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1955-12-08

Pierwsza Komunia Święta Enrique Koprowskiego.

Primera Comunión de Enrique Koprowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, portret, lata 50., uroczystość, uroczystości, religia, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, religión, colectividad Polaca, emigrante, religie, lata 50., Koprowski, Enrique

data | fecha: 1944 - 1945

Janina Koprowski (w środku), Eugenia Leniek (pierwsza z prawej) i Zofia Leniek.

Janina Koprowski (en el centro), Eugenia Leniek (1 de la der.) y Zofia Leniek.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, emigracja, Polonia, dzieci, portret, lata 40., dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Koprowski, Enrique

data | fecha: lata 60.

Szkoła rolnicza Salezjanów. Enrique Koprowski (z prawej).

Escuela agrícola de los Salesianos. Enrique Koprowski (a la der.)

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Tierra del Fuego (Ziemia Ognista, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., szkoły, zwierzęta, młodzież, konie, emigranci, Polacy w Argentynie, koń, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, escuela, colectividad Polaca, emigrante, zwierzę, Salezjanie, Koprowski, Enrique

data | fecha: data nieznana

Dzieci w atelier fotograficznym.

Niños en un atelier fotográfico.

tagi | etiquetas: , emigracja, dzieci, portret, atelier fotograficzne, dziecko, emigranci, Polacos en Argentina, emigración, estudio fotográfico, colectividad Polaca, emigrante, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1966

Inauguracja Avenida Polonia (ulica Polska).

Inauguración de la Avenida Polonia.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., uroczystość, uroczystości, motoryzacja, samochód, samochody, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, ceremonia, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, ulica Polska w Comodoro Rivadavia, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1955

Jan Józef Koprowski (pierwszy z lewej) - ojciec Enrique Koprowskiego - z kolegami. W samochodzie siedzi kierowca wyścigowy.

Jan Józef Koprowski (1 de la izq.) -padre de Enrique Koprowski con compañeros. Un corredor está sentado dentro del automóvil.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 50., motoryzacja, samochód, samochody, wyścig, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, coche, Polacos en Argentina, emigración, motorización, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, wyścigi, lata 50., Koprowski, Enrique

data | fecha: lata 50.

Dzieci z Domu Polskiego. Enrique Koprowski (w drugim rzędzie, piąty z prawej), Marta Martinez (w drugim rzędzie, siódma z prawej).

Niños de la Casa Polaca. Enrique Koprowski (en la 2 fila, 5 de la der.), Marta Martínez (en la 2 fila, 7 de la der.).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, portret, lata 50., dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, Dom Polski w Comodoro Rivadavia, lata 50., Koprowski, Enrique