data | fecha: ok. 1916

Dzieci. Irena Gąska (z lewej).

Niños. Irena Gąska (a la izq.)

tagi | etiquetas: , portret, dziecko, retrato, siglo XX, Gąska, Regina

data | fecha: lata 20.

Krewne rodziny Gąska.

Familiares de la familia Gąska.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, rodzina, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, lata 20-te, años veinte, años 1920, familia, retrato, estudio fotográfico, Gąska, Regina

data | fecha: 1908-07-19

Krewny rodziny Gąska. Dedykacja na odwrocie zdjęcia: Na pamiątkę dla Sz. P. Reginy Moritz poświęca (…)”.

Familiares e la familia Gąska. Dedicatoria en el reverso de la foto: "en recuerdo para la Sra. Regina Moritz dedico (...)"

tagi | etiquetas: Polska, Varsovia, Warszawa (Królestwo Polskie), Polonia, rodzina, portret, atelier fotograficzne, Polska, familia, retrato, siglo XX, estudio fotográfico, krewni, Gąska, Regina, Moritz, Regina

data | fecha: 1908-05-08

A. Goldman.

A. Goldaman.

tagi | etiquetas: Polska, Varsovia, Warszawa (Królestwo Polskie), Polonia, portret, atelier fotograficzne, Polska, retrato, siglo XX, estudio fotográfico, Gąska, Regina

data | fecha: 1926-05-30

Goldberg - Krewni rodziny Gąska.

Goldberg - Familiares de la familia Gąska.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Krewny, Gostynin (Polska), Polonia, rodzina, dzieci, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dziecko, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, familia, retrato, krewna, Gąska, Regina

data | fecha: lata 20.

Małżeństwo Goldberg z dziećmi - krewni rodziny Gąska.

El matrimonio Goldberg con los niños, familiares de la familia Gąska.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Krewny, Polonia, rodzina, dzieci, lata 20., portret, atelier fotograficzne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dziecko, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, familia, retrato, estudio fotográfico, Gąska, Regina

data | fecha: 06.05.1920

Małżeństwo Goldberg - krewni rodziny Gąska.

El matrimonio Goldberg, familiares de la familia Gąska.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Krewny, Rypin (Polska), Polonia, rodzina, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, familia, retrato, krewna, Gąska, Regina

data | fecha: lata 20.

Krewna rodziny Gąska, później przyjęła nazwisko Goldberg.

Pariente de la familia Gąska. Posteriormente tomó el apellido Goldberg.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, rodzina, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, familia, retrato, krewni, Gąska, Regina

data | fecha: 1930-07-10

Irena Gąska.

Irena Gąska.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., portret, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, retrato, colectividad Polaca, emigrante, Gąska, Regina

data | fecha: 1920-01-01

Dziewczyna w atelier fotograficznym.

Niña en un atelier fotográfico

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 20., portret, atelier fotograficzne, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 20-te, años veinte, años 1920, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Gąska, Regina

data | fecha: 1923-12-25

Polacy w parku w dzielnicy Palermo.

Polacos en un parque en el barrio de Palermo.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 20., park, parki, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 20-te, años veinte, años 1920, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polak, Gąska, Regina

data | fecha: 1928-12-11

Krewny rodziny Gąska.

Parientes de la familia Gąska.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Gostynin (Polska), Polonia, rodzina, dzieci, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dziecko, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, Polacos en Argentina, emigración, familia, retrato, colectividad Polaca, emigrante, Gąska, Regina

data | fecha: 1927

Krewni rodziny Gąska. Dedykacja na odwrocie zdjęcia: „Podobizna ta zrobiona trzy lata temu tj. 1927 roku nim żeśmy pojechali do Bodzanowa na letnisko”.

Parientes de la familia Gąska. Dedicatoria en el reverso de la fotografía: Este retrato fue realizado hace tres años, o sea en 1957 antes de que viajáramos a Bodzanów para el verano".

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Krewny, Polonia, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, familia, retrato, krewna, Gąska, Regina

data | fecha: lata 20.

Portret kobiety.

Retrato de una mujer.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Gostynin (Polska), Polonia, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, Gąska, Regina

data | fecha: ok. 1949

Kuzynki rodziny Gąska.

Primas de la familia Gąska.

tagi | etiquetas: Izrael, Israel, rodzina, lata 40., młodzież, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, familia, juventud, kuzynka, Gąska, Regina

data | fecha: 1936

Portret Ałty Furman.

Retrato de Ałta Furman.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, lata 30., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, retrato, portrety, Gąska, Regina, Furman, Ałta

data | fecha: początek XX wieku

Krewny rodziny Gąska.

Pariente de la familia Gąska.

tagi | etiquetas: Polska, Łódź (Polska), Polonia, rodzina, portret, Polska, familia, retrato, siglo XX, estudio fotográfico, krewni, Gąska, Regina

data | fecha: początek XX wieku

Krewny rodziny Gąska.

Pariente de la familia Gąska.

tagi | etiquetas: Polska, Warszawa (Polska), Polonia, rodzina, portret, Polska, familia, retrato, siglo XX, estudio fotográfico, krewni, Gąska, Regina

data | fecha: początek XX wieku

Dzieci spokrewnione z rodziną Gąska.

Niños emparentados con la familia Gąska.

tagi | etiquetas: Polska, Warszawa (Polska), Polonia, rodzina, portret, Polska, dziecko, familia, retrato, siglo XX, estudio fotográfico, krewni, Gąska, Regina

data | fecha: 1926-07-14

Rodzina Gąska tuż po przyjeździe do Argentyny.

La familia Gąska apenas llegados a la Argentina.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, emigracja, Polonia, dzieci, lata 20., portret, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 20-te, años veinte, años 1920, Polacos en Argentina, emigración, familia, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, Gąska, Regina