data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Maria i Karol Świeczewscy na moście I'Lena, z tyłu widoczny pałac Esplanade du Trocadero. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Maria y Karol Świeczewscy en el puente I'Lena. Detrás se ve el palacio de Esplanade du Trocadero. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), emigracja, wycieczki, lata 40., podróże, emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, turismo, emigrante, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Maria i Karol Świeczewscy pod wieżą Eiffla, z tyłu widoczny pałac Esplanade du Trocadero. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Maria y Karol Świeczewscy frente a la torre Eiffel. Detrás se ve el palacio de Esplanade du Trocadero. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), emigracja, wycieczki, lata 40., podróże, emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, turismo, emigrante, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Maria i Karol Świeczewscy pod wieżą Eiffla, z tyłu widoczny pałac Esplanade du Trocadero. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Maria y Karol Świeczewscy frente a la torre Eiffel. Detrás se ve el palacio de Esplanade du Trocadero. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), emigracja, wycieczki, lata 40., podróże, emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, turismo, emigrante, wieża Eiffla, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Maria i Karol Świeczewscy. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Maria y Karol Świeczewscy. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), emigracja, wycieczki, lata 40., podróże, emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, turismo, emigrante, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Maria i Karol Świeczewscy. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Maria y Karol Świeczewscy. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), emigracja, wycieczki, lata 40., podróże, emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, turismo, emigrante, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Maria i Karol Świeczewscy na moście I'Lena. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Maria y Karol Świeczewscy en el puente I'Lena. Ambos emigrarom a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), emigracja, wycieczki, lata 40., podróże, emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, turismo, emigrante, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Fragment "Bramy piekieł" Auguste'a Rodin'a. Fotografia wykonana przez Marię Świeczewską lub jej męża Karola. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Fragmentos de la "Puerta del Infierno" de Augste Rodin. La foto fue realizada por Maria Świeczewska o su esposo Karol. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), lata 40., architektura, rzeźba, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, turismo, emigrante, escultura, arte, Świeczewska-Wańke, Maria, Rodin, Auguste

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Maria Świeczewska od bramą "Bramą piekieł" Auguste'a Rodin'a. Fotografia wykonana przez męża Marii - Karola. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Maria Świeczewska junto a la "Puerta de;Infierno" de Auguste Rodin. La foto fue realizada por el esposo de Maria -Karol-. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), lata 40., lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, turismo, emigrante, escultura, arte, Brama Piekieł, Świeczewska-Wańke, Maria, Rodin, Auguste

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Karol Świeczewski pod bramą "Bramą piekieł" Auguste'a Rodin'a. Fotografia wykonana przez jego żonę Marię Świeczewską. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Karol Świeczewski junto a la "Puerta de;Infierno" de Auguste Rodin. La foto fue realizada por su esposa Maria Świeczewska. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), Polonia, emigracja, Polonia, lata 40., lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, emigrante, imigranci, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Maria i Karol Świeczewscy pod wieżą Eiffla, z tyłu widoczny pałac Esplanade du Trocadero. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Maria y Karol Świeczewscy frente a la torre Eiffel.. Detrás se ve el palacio de Esplanade du Trocadero. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), emigracja, wycieczki, lata 40., podróże, emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, turismo, emigrante, wieża Eiffla, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Maria Świeczewska na moście I'Lena. Fotografia wykonana przez męża Marii - Karola. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Maria Świeczewska en el puente I'Lena.La foto fue tomada por el esposo de Maria- Karol. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), emigracja, wycieczki, lata 40., mosty, podróże, rzeźba, emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, turismo, emigrante, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Fragment kolumny z katedry Notre Dame. Fotografia wykonana przez Marię Świeczewską lub jej męża Karola. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Fragmentos de una columa de la Catedral de Notre Dame. La foto fue tomada por Maria Świeczewska o su esposo Karol. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), lata 40., architektura, rzeźba, lata 40-te, kolumna, arquitectura, emigración, años 1940, años cuarenta, turismo, emigrante, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Ksiądz i siostra zakonna przed wejściem do katedry Notre Dame. Fotografia wykonana przez Marię Świeczewską lub jej męża Karola. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Sacerdote y monja junto a la entrada a la Catedral de Notre Dame. La foto fue tomada por Maria Świeczewska o su esposo Karol. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), lata 40., architektura, religia, ksiądz, kościół, katedra, siostra zakonna, lata 40-te, arquitectura, iglesia, emigración, años 1940, años cuarenta, emigrante, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Karol Świeczewski przed wejściem do katedry Notre Dame. Fotografia wykonana przez jego żonę Marię Świeczewską. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Karol Świeczewski frente a la entrada a la Catedral de Notre Dame. La foto fue realizada por su esposa Maria Świeczewska. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), emigracja, wycieczki, portret, lata 40., architektura, podróże, emigranci, lata 40-te, arquitectura, emigración, años 1940, años cuarenta, turismo, emigrante, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Karol Świeczewski (po prawej) z nieznaną kobietą na moście I'Lena. Fotografia wykonana przez żonę Karola - Marię Świeczewską. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Karol Świeczewski (a la der.) con una mujer desconocida en el puente I'Lena. La foto fue tomada por la esposa de Karol- Maria Świeczewska. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), emigracja, wycieczki, lata 40., mosty, podróże, emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, turismo, emigrante, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Maria i Karol Świeczewscy na moście I'Lena. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem.

Maria y Karol Świeczewscy en el puente I'Lena. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz.

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), emigracja, wycieczki, lata 40., podróże, emigranci, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, turismo, emigrante, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

W oczekiwaniu na pociąg na peronie. Wśród pasażerów żołnierze francuscy i Maria Świeczewska. Fotografia wykonana przez męża Marii - Karola. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem....

En espera del tren sobre el andén. Entre los pasajeros, soldados franceses y Maria Świeczewska. Fotografía tomada por el esposo de Maria - Karol. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor...

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), lata 40., peron, lata 40-te, bagaż, ludność, emigración, años 1940, años cuarenta, viaje, emigrante, pasażer, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Nieznana kobieta na peronie stacji kolejowej. Widoczny pociąg francuskich linii kolejowych SNCF (Societe Nationale des Chemins de fer Francais). Fotografia wykonana przez Marię Świeczewską lub jej męża Karola. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny....

Mujer desconocida en el andén de la estación ferroviaria. Se ve un tren francés de las líneas ferroviarias SNCF (Societe Nationale del Chemnis de fer Francais). La foto fue tomada por Maria Świeczewska o su esposo Karol. Ambos emigraron a Argentina...

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), lata 40., peron, pociąg, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, tren, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Maria Świeczewska na peronie stacji kolejowej. Widoczny pociąg francuskich linii kolejowych SNCF (Societe Nationale des Chemins de fer Francais). Fotografia wykonana przez męża Marii - Karola. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo...

Maria Świeczewska en el andén de la estación de tren. Se ve un tren francés de las lineas ferroviarias SNCF (Societe Nationale des Chemins de fer Francais).La foto fue tomada por el esposo de Maria- Karol. Ambos emigrarom a Argentina después de la...

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), lata 40., peron, pociąg, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, tren, Świeczewska-Wańke, Maria

data | fecha: po 1945

miejsce | lugar: Paryż (Francja)

Maria Świeczewska na moście Aleksandra III. Fotografia wykonana przez męża Marii - Karola. Fotografia wykonana przez męża Marii - Karola. Oboje po wojnie wyemigrowali do Argentyny. Małżeństwo przyjaźniło się z pisarzem Witoldem Gombrowiczem....

Maria Świeczewska en el puente de Aleksander III.La foto fue tomada por el esposo de Maria- Karol. Ambos emigraron a Argentina después de la guerra. El matrimonio tuvo una gran amistad con el escritor Witold Gombrowicz....

tagi | etiquetas: Paryż (Francja), Polonia, Polonia, lata 40., pomnik, rzeźba, most, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, turismo, monumento, Świeczewska-Wańke, Maria