data | fecha: data nieznana

Rodzina Franciszka Ptaka, założyciela autobusowej firmy przewozów pasażerskich La Estrella. Inauguracja nowego połączenia autobusowego do Cordoby.

La familia de Franciszek Ptak, fundadora de la empresa de transporte de pasajeros La Estrella. Inauguración del nuevo recorrido a Córdoba.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), transport, emigracja, Polonia, rodzina, emigranci, Polacy w Argentynie, komunikacja, autobusy, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, transporte, Ptakowie

Droga do polskiej kolonii w Coronel du Graty. Na ciężarówce ojciec redemptorysta.

Camino a Coronel du Graty (localidad en la que vivían muchos polacos). Un padre redentorista en el camión.

tagi | etiquetas: Argentyna, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, katolicyzm, księża, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, emigrant, redemptoryści, Polacy w Chaco, Prończuk, Kazimierz

data | fecha: data nieznana

Anastazja Rój z dziećmi.

Anaztazja Rój con sus niños.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, konie, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Boczar, Wieńczysław, Oszust, Maria

data | fecha: 1937

Edward Hryniewicki (1909-1959) – redemptorysta, przyjechał do Argentyny 19 grudnia 1939 roku, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco. Zdjęcie wykonane na Wawelu, w głębi widać Pomnik Tadeusza Kościuszki.

Edward Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco. La fotografía fue tomada en Wawel, en el fondo se ve el monumento a Tadeusz Kościuszko.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Kraków (Polska), lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, pałace, międzywojnie, okres międzywojenny, pomniki, lata 30-te, parasol, redemptoryści, zgromadzenia, Wawel, Hryniewicki, Edward

Ojciec Edward Hryniewicki (w środku) w towarzystwie nieznanego brata redemptorysty i dzieci. E. Hryniewicki (1909-1959) 19 grudnia 1939 roku przyjechał do Argentyny, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco.

El padre Edward Hryniewicki (en el medio) en compañía de un Hermano redentorista desconocido y unos niños. E. Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, dzieci, lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, dziecko, lata 30-te, chłopcy, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: data nieznana

Wanda Malecka, Lodzia Wojtuń, Lucia Petrysiak, Stanisława Malecki

Wanda Malecka, Lodzia Wojtuń, Lucia Petrysiak, Stanisława Malecki.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, emigranci, Polacy w Argentynie, dziewczęta, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, chica, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Wojtuń, Isidoro

data | fecha: lata 60. - lata 70.

Wanda Malecki (w koralach) i Sylwia Oszut z dziećmi w strojach ludowych.

Wanda Malecki (con un collar) y Sylwia Oszust con sus hijos en trajes folclóricos.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, folklor, stroje ludowe, emigranci, Polacy w Argentynie, tradycje, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, folclore, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Wojtuń, Isidoro

Polskie siostry zmartwychwstanki - Maria Marta Sierocińska, Florentina Wilczek, Maria Regina Kopczyńska przed wyjazdem do Polskiej Misji Katolickiej w Chaco.

Las Hermanas de la Resurrección de Polonia - Maria Marta Sierocińska, Florentina Wilczek y Maria Regina Kopczyńska antes de partir a la misión católica polaca en Chaco.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), emigracja, lata 70., motoryzacja, samochód, samochody, emigranci, Polacy w Argentynie, siostry zakonne, zakonnice, lata 70-te, coche, Polacos en Argentina, emigración, monja, anos setenta, anos 1970, Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Buenos Aires, Hermanas de la Resurrección, zmartwychwstanki, lata siedemdziesiąte,

Polska siostra zmartwychwstanka przed wyjazdem do Polskiej Misji Katolickiej w Chaco.

Una de las Hermanas de la Resurrección de Polonia antes de partir a la misión católica polaca en Chaco.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), emigracja, lata 60., lata 70., ulica, motoryzacja, samochód, samochody, emigranci, Polacy w Argentynie, siostry zakonne, zakonnice, lata 60-te, lata 70-te, coche, Polacos en Argentina, emigración, monja, calle, anos setenta, anos 1970, Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Buenos Aires, Hermanas de la Resurrección, zmartwychwstanki, lata siedemdziesiąte, lata sześćdziesiąte,

Edward Hryniewicki (1909-1959) – redemptorysta, przyjechał do Argentyny 19 grudnia 1939 roku, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco. Na zdjęciu prawdopodobnie z rodziną po mszy prymicyjnej.

Edward Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco. En la fotografía probablemente con su familia después de celebrar su primera misa.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Tuchów (Polska), lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, prymicja, lata 30-te, redemptoryści, zgromadzenia, prymicje, Hryniewicki, Edward