data | fecha: lata 70.

Władysław Herbut z chłopcem.

Władysław Herbut con un niño.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, papierosy, emigranci, tytoń, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: lata 70.

Władysław Herbut (kuca) z nieznanymi osobami.

Władysław Herbut (agachado) con personas desconocidas.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, samochód, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, motorización, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: lata 60.

Sonia Herbut (2. z prawej), Mario Herbut (1. z prawej) z nieznanymi dziećmi.

Sonia Herbut (1 de la der.) con ni;os desconocidos.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, krowy, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: lata 60.

Narzeczeni - Anna Wojtuń (1. z lewej) i Stanisław Ryczakowski oraz Józefa Wojtuń.

Los novios Anna Wojtuń (1 de la izq.) y Stanisław Ryczakowski con Józefa Wojtuń

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Wojtuń, Stanisława (Estanilada)

data | fecha: lata 70.

Przygotowywanie mięsa na asado (grilla), które co roku było organizowane przez Polaków w kościele katolickim. Na zdjęciu m.in. Władysław Herbut (1. z prawej).

Preparación de la carne para el asado que era organizado cada año por los polacos en la iglesia católica. En la foto, entre otros, Wadysaw Herbut (1. de la der.)

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, uroczystość, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, grill, Polacy w Chaco, asado, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: lata 70.

Ramon i Roberto - synowie Stanisławy Wojtuń.

Ramon y Roberto, hijos de Stanisława Wojtuń.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, lata 70., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 70-te, traktor, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, años setenta, años 1970, Polacy w Chaco, Wojtuń, Stanisława (Estanilada)

data | fecha: data nieznana

Babcia Marii Oszust i nieznane kobieta z dzieckiem.

La abuela de Maria Oszust junto a una mujer desconocida con un niño.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, prowincja Chaco (Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, niño, Polacy w Chaco, Boczar, Wieńczysław, Oszust, Maria

data | fecha: lata 50. - lata 60.

Sąsiad Jose Kramarza.

Vecino de José Kramarz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, emigranci, Polacy w Argentynie, rowery, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kramarz, Jose

data | fecha: data nieznana

Na podwórku Józefa Kramarza, m.in.: Ignacy Kramarz, Helena Boczar, p. Król, p. Kuryłowicz, p. Herbut, Stanisław Ryczakowski, Stanisław Wojtuń, Jan Gurniak.

Grupo de polacos en el patio de Józef Kramarz. Entre otros, Ignacy Kramarz, Helena Boczar, el sr. Król, el sr. Kuryłowicz, el sr. Herbut, Stanisław Ryczakowski, Stanisław Wojtun, Jan Gurniak.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, rolnictwo, zwierzęta, emigranci, pies, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, animales, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, agricultura, Boczar, Wieńczysław, Oszust, Maria

data | fecha: lata 60.

Wizyta biskupa Marosi, który udzielał bierzmowania polskim dzieciom. Na zdjęciu m.in. Czesława Boczar, p. Kuryłowicz, Stanisław Boczar, p. Herbut, Bronisław Kramarz, Izidoro Wojtuń, Tadeusz Ryczakowski, Józef Wojtuń, Władysław Małecki, Bronisław...

Visita del obispo Marosi, quien impartía la confirmación a los niños polacos. En la foto, entre otros, Czesława Boczar, el sr.Kuryłowicz, Stanisław Boczar, el sr. Herbut, Bronisław Kramarz, Izidoro Wojtuń, Tadeusz Ryczakowski, Józef Wojtuń, Władysław...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., katolicyzm, religia, duchowni, duchowieństwo, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, ceremonia, iglesia, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, religión, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, bierzmowanie, Boczar, Wieńczysław, Oszust, Maria