Jezierski, Andrzej
Andrzej Jezierski (Bulogne koło Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 22.03.1939, Warszawa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1945

Kolekcja zawiera relację biograficzną Andrzeja Jezierskiego, w której opowiada m.in. o wojennych losach rodziców, wyjeździe wraz z matką z Polski w 1944 roku i późniejszej emigracji do Argentyny. Relacja dotyczy także nauki i pracy zawodowej Andrzeja...

La colección contiene un relato biográfico de Andrzej Jezierski, en el que cuenta sobre el destino de sus padres durante la guerra, la salida de su madre de Polonia en 1944 y la emigración a Argentina. El realto también se refiere a los estudios y...

zobacz | ve
Jozwicki, Andres
Andres Jozwicki (Caleta Córdova koło Comodoro Rivadavia, prowincja Chubut)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 27.02.1952, Comodoro Rivadavia

Kolekcja zawiera fotografie rodzinne Andresa Jozwickiego i dokumenty związane z podróżą jego krewnych z Wielkiej Brytanii do Argentyny w 1949 roku. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Andresa Jozwickiego, w której opowiada m.in. o przyjeździe...

La colección incluye fotografías familiares de Andrés Jozwicki y documentos relacionados con el viaje de sus familiares desde Gran Bretaña a Argentina en 1949. La colección incluye también un relato biográfico de Andres Jozwicki, en el que cuenta...

zobacz | ve
Kachorroski, Halina
Halina Kachorroski (Jardín América, prowincja Misiones)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 9.12.1929, Kowel (Polska)

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Halina Kachorroski opowiada m.in. o wyjeździe z Polski do Argentyny i kolonii polskiej w Polanie w prowincji Misiones....

La colección contiene un relato biográfico en el que Halina Kachorroski cuenta, entre otros, sobre su salida de Polonia a Argentina y la colonia polaca en Polana en la provincia de Misiones....

zobacz | ve
Kafer, Teofila
Teofila Kafer (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1925, Kraków (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1940

Kolekcja zawiera relację biograficzną Teofili Kafer, w której opowiada m.in. o dzieciństwie spędzonym w Krakowie, edukacji w hebrajskim gimnazjum, wybuchu II wojny światowej i wyjeździe do Argentyny. Relacja dotyczy także pracy zawodowej Teofili...

La colección contiene un relato biográfico de Teofila Kafer, en el que cuenta sobre la infancia que pasó en Cracovia, la educación en una escuela hebrea, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y su viaje a la Argentina. El realto también se refiere...

zobacz | ve
Kaniak, Bogusław
Bogusław Kaniak (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 07.06.1940, Piszczanka, Związek Radziecki

Kolekcja zawiera fotografie rodziny Kaniaków z okresu II wojny światowej, wykonane w Iranie, Egipcie i we Włoszech, oraz po wojnie - w Wielkiej Brytanii. Do kolekcji należy także relacja biograficzna, w której Bogusław Kaniak opowiada m.in. o losach...

La colección incluye fotografías de la familia Kaniak de la Segunda Guerra Mundial hechas en Irán, Egipto e Italia, y después de la guerra en Gran Bretaña. La colección incluye también un relato biográfico en el que Bogusław Kaniak cuenta sobre...

zobacz | ve
Kaniak, Irena
Irena Kaniak

Kolekcja zawiera dokumenty Ireny Kaniak (z domu Diermajer) z lat 1945-1949, m.in. odpis aktu urodzenia i legitymację odznaki honorowej 9. Batalionu Strzelców Flandryjskich....

La colección contiene documentos de Irena Kaniak (Diermajer de soltera) de 1945-1949, incluida una copia del certificado de nacimiento y la insignia de honor del 9º Batallón de Fusileros de Flandes....

zobacz | ve
Kaźmierczak, Irena
Irena Kaźmierczak

Kolekcja zawiera fotografie członków rodziny Ireny Kaźmierczak (Kaźmierczak i Szuba). Na zdjęciach m.in. Andrzej Szuba, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie podczas II wojny światowej. Do kolekcji należą także dokumenty Krystyny Kaźmierczak...

La colección contiene fotografías de los miembros de la familia de Irena Kaźmierczak (Kaźmierczak y Szuba). En las fotos está Andrzej Szuba, soldado de las Fuerzas Armadas de Polonia en Occidente durante la Segunda Guerra Mundial. La colección también...

zobacz | ve
Kolaczewski, Serena
Serena Kolaczewski

Kolekcja zawiera fotografie Sereny Kolaczewski i jej krewnych, wykonane w latach 1933-1980, głównie w Apostoles (prowincja Misiones, Argentyna). ...

La colección incluye fotografías de Serena Kolaczewski y sus familiares, tomadas en 1933-1980, principalmente en Apóstoles (Provincia de Misiones, Argentina)....

zobacz | ve
Kolekcja Janiny Żylińskiej
Janina Żylińska (zbiory Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires)

Kolekcja zawiera fotografie dokumentujące działalność szpitala polowego, działającego przy 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Fotografie zostały wykonane w Iraku i we Włoszech w okresie II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu....

La colección contiene fotografías que documentan las actividades del hospital de campaña de la 5ta División de Infantería de tierras fronterizas. Las fotografías fueron tomadas en Irak e Italia durante la Segunda Guerra Mundial y poco después....

zobacz | ve
Kolekcja ppłk. dypl. Feliksa Machnowskiego
Feliks Machnowski (zbiory Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires)

Kolekcja zawiera fotografie ukazujące służbę ppłk dypl. Feliksa Machnowskiego w 2. Korpusie Polskim podczas II wojny światowej. Do kolekcji należą też zdjęcia wykonane w przedwojennej Polsce, m.in. fotografia z uroczystości z udziałem prezydenta...

La colección contiene fotografías del teniente coronel Feliks Machnowski y su servicio en el Segundo Cuerpo Polaco durante la Segunda Guerra Mundial. La colección también incluye fotos tomadas en la Polonia antes de la guerra, incluida la foto de la...

zobacz | ve
Kolekcja Stanisława Pyzika
Stanisław Pyzik (zbiory Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires)

Kolekcja zawiera fotografie działaczy organizacji polonijnych, np. Związku Polaków w Argentynie. Zdjęcia dokumentują m.in. obchody różnych uroczystości, wizytę Władysława Raczkiewicza w Argentynie w 1933 roku, demonstrację Polonii w związku...

La colección contiene fotografías de los activistas de organizaciones de la diáspora polaca, por ejemplo, de la Unión de Polacos en Argentina. En las fotos: celebraciones de varias ceremonias, la visita de Władysław Raczkiewicz a Argentina en 1933,...

zobacz | ve
Kolekcja Towarzystwa Wolna Polska
Towarzystwo Wolna Polska (zbiory Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires)

Kolekcja zawiera dokumenty i fotografie ukazujące działalność Towarzystwa Wolna Polska: wydarzenia kulturalne, obchody świąt narodowych. Materiały pochodzą z lat 1890-1922....

La colección contiene documentos y fotografías que muestran las actividades de la Sociedad de Polonia Libre: eventos culturales, celebración de fiestas nacionales. Los materiales provienen de 1890-1922....

zobacz | ve
Kołodziej, Alfredo
Alfredo Kołodziej (Resistencia, prowincja Chaco)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1940, General Güemes, prowincja Salto (Argentyna)

Kolekcja zawiera fotografie i dokumenty rodzinne Alfredo Kołodzieja, głównie jego ojca - Juliana, który wyemigrował do Argentyny w 1929 roku. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Alfredo Kołodzieja, w której opowiada m.in. o przyjeździe...

La colección incluye fotografías y documentos familiares de Alfredo Kołodziej, sobre todo de su padre, Julián, quien emigró a Argentina en 1929. La colección incluye también un relato biográfico de Alfredo Kołodziej sobre la llegada de su padre...

zobacz | ve
Komorowsky, Silvia
Silvia Komorowsky

Kolekcja zawiera fotografie i dokumenty rodziców Silvii Komorowski - Julii i Wincentego Komorowskich, głównie z okresu II wojny światowej. Komorowscy urodzili się w Argentynie. W trakcie II wojny światowej przybyli do Europy i zaciągnęli się do...

zobacz | ve