Konert, Maria
Maria Konert (Wanda, prowincja Misiones)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 2.02.1924, Babice (woj. lubelskie, Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1938

Kolekcja zawiera dokumenty rodziny Konert, wydane w związku z wyjazdem do Argentyny oraz ich fotografie, wykonane głównie w Argentynie. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Marii Konert, w której opowiada o przyjeździe do Argentyny i organizacji...

La colección contiene los documentos de la familia Konert, relacionados con el viaje a Argentina, y sus fotografías, tomadas sobre todo en Argentina. La colección incluye también un relato biográfico de Maria Konert, en el que habla sobre la venida...

zobacz | ve
Koprowski, Enrique
Enrique Koprowski

Kolekcja zawiera fotografie rodzinne Enrique Koprowskiego, zwłaszcza jego rodziców i rodzeństwa. Do kolekcji należą także zdjęcia dokumentujące m.in. budowę Dom Polskiego w Comodoro Rivadavia i inaugurację Avenida Polonia (ulica Polska) w Comodoro...

La colección incluye fotografías familiares de Enrique Koprowski, sobre todo de sus padres y hermanos. La colección incluye también fotos de la construcción de la Casa Polaca en Comodoro Rivadavia e inauguración de la Avenida Polonia (calle Polska)...

zobacz | ve
Kozlowski, Adela i Zacharko, Eugeniusz
Adela Kozlowski i Eugeniusz Zacharko (Comodoro Rivadavia, prowincja Chubut)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 10.12.1931, Comodoro Rivadavia; 23.03.1924, Ustrzyki Dolne

Kolekcja zawiera fotografie rodzinne, wykonane głównie w osadzie Kilometro 8 koło Comodoro Rivadavia. Do kolekcji należą także relacje biograficzne Adeli Kozłowski i Eugeniusza Zacharko. Opowiadają w nich m.in. o życiu codziennym polskich emigrantów...

La colección incluye fotografías familiares, tomadas principalmente en el asentamiento de Kilometro 8 cerca de Comodoro Rivadavia. La colección incluye también relatos biográficos de Adela Kozłowski y Eugeniusz Zacharko, donde cuentan sobre la vida...

zobacz | ve
Kramarz, Józef (Jose)
Józef (Jose) Kramarz (Coronel Du Graty, prowincja Chaco)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1939, Argentyna

Kolekcja zawiera fotografie polskich emigrantów w prowincji Chaco oraz wybudowanego przez nich kościoła w Pampa Bolsa. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Józefa Kramarza, w której opowiada m.in. o życiu codziennym na argentyńskiej wsi,...

La colección incluye fotografías de emigrantes polacos en la provincia del Chaco y la iglesia que construyeron en Pampa Bolsa. La colección también incluye un relato biográfico de Józef Kramarz, en el que cuenta sobre la vida cotidiana en el campo...

zobacz | ve
Kramarz, Maria
Maria Kramarz (Coronel Du Graty, prowincja Chaco)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1926, Komorówka (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1936

Kolekcja zawiera fotografie Marii Kramarz, jej męża Wacława Bazyluka, ich krewnych i znajomych przybyłych do Argentyny. Zdjęcia dokumentują także polskich emigrantów w Pampa Juanita i wybudowany przez nich kościół, obchody rocznicy uchwalenia...

La colección incluye fotografías de Maria Kramarz, su esposo Wacław Bazyluk, sus familiares y amigos que vinieron a Argentina. En las fotos también están los emigrantes polacos en Pampa Juanita y una iglesia construida por ellos, celebraciones con...

zobacz | ve
Krasicki, Witold
Witold Krasicki

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 21.05.1902, Pietkowo (Polska)

Kolekcja zawiera fotografie Witolda Krasickiego, m.in. z okresu II wojny światowej. Do kolekcji należą także zdjęcia majątku Krasickiech w Pietkowie (Polska)....

La colección contiene fotografías de Witold Krasicki, entre otros, de la Segunda Guerra Mundial. La colección incluye también fotos de la finca de los Krasicki en Pietkowo (Polonia)....

zobacz | ve
Krassowsccy, rodzina
Rodzina Krassowskich

Kolekcja zawiera fotografię rodziny Krassowskich wykonaną w prowincji Chaco (Argentyna). Do kolekcji należy też dokument wystawiony w Polsce w 1928 roku....

La colección contiene una fotografía de la familia Krassowski tomada en la provincia de Chaco (Argentina). La colección también incluye un documento emitido en Polonia en 1928....

zobacz | ve
Kruszewski, Ricardo
Ricardo Kruszewski (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 10.05.1951, prowincja San Luis (Argentyna)

Kolekcja zawiera fotografie Mieczysława Kruszewskiego, ojca Ricardo Kruszewskiego, z okresu służby wojskowej w przedwojennej Polsce i podczas II wojny światowej. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Ricardo Kruszewskiego, w której opowiada...

La colección contiene fotografías de Mieczysław Kruszewski, padre de Ricardo Kruszewski, del período de servicio militar en Polonia antes de la guerra y durante la Segunda Guerra Mundial. La colección también incluye un relato biográfico de Ricardo...

zobacz | ve
Łagocki, Jerzy
Jerzy Łagocki (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1937, Sierpc (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Jerzy Łagocki opowiada m.in. o życiu w Warszawie w okresie II wojny światowej, powstaniu warszawskim, wyjeździe do Argentyny, nauce i pracy zawodowej. Relacja dotyczy także Domu Polskiego w Buenos...

zobacz | ve
Mickiewicz, Elżbieta
Elżbieta Mickiewicz (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 14.02.1942, Warszawa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1946

Kolekcja zawiera relację biograficzną Elżbiety Mickiewicz, w której opowiada m.in. o okolicznościach wyjazdu do Argentyny, pobycie w Ushuaia (Ziemia Ognista). Relacja dotyczy także edukacji i pracy zawodowej w Argentynie oraz tradycji polskich, kultywowanych...

zobacz | ve
Mickiewicz, Monika
Monica Mickiewicz (Diadema koło Comodoro Rivadavia, prowincja Chubut)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 26.05.1949, Ushuaia (Ziemia Ognista)

Kolekcja zawiera fotografie rodzinne Monici Mickiewicz, wykonane m.in. w Comodoro Rivadavia w latach 50. i 60. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Monici Mickiewicz, w której opowiada m.in. o dzieciństwie w Ushuaia (Ziemia Ognista, Argentyna)...

La colección incluye fotografías familiares de Monica Mickiewicz, tomadas, entre otros, en Comodoro Rivadavia en las décadas de 1950 y 1960. La colección incluye también un relato biográfico de Monica Mickiewicz, en el que cuenta sobre la infancia...

zobacz | ve
Mielech, rodzina
Alberto i Estela Mielech (Resistencia, prowincja Chaco)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: Estela Mielech: 1939, Formosa, prowincja Formosa, Argentyna

Kolekcja zawiera fotografie rodziny Mielech wykonane w latach 40. w prowincji Formosa (Argentyna). Do kolekcji należy także relacja biograficzna rodzeństwa Alberto i Esteli Mielech, w której opowiadają m.in. o emigracji ojca do Argentyny w 1928 roku,...

La colección contiene fotografías de la familia Mielech tomadas en la década de 1940 en la provincia de Formosa (Argentina). La colección también incluye un relato biográfico de los hermanos Alberto y Estela Mielech, en el que cuentan, entre otros,...

zobacz | ve
Milek, Irena
Maria Irena Miłek (Rada Tilly koło Comodoro Rivadavia, prowincja Chubut)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 12.09.1926, Sosnowiec (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1928

Kolekcja zawiera fotografie Marii Ireny Miłek, jej krewnych i znajomych wykonane w przedwojennej Polsce i w Argentynie. Do kolekcji należy także relacja biograficzna, w której Maria Irena Miłek opowiada m.in. o życiu codziennym polskich emigrantów...

La colección incluye fotografías de Maria Irena Miłek, sus familiares y amigos, tomadas en Polonia y Argentina antes de la guerra. La colección incluye también un relato biográfico, en el que Maria Irena Miłek cuenta sobre la vida cotidiana de los...

zobacz | ve
Mittelstaedt, Henryk
Henryk Mittelsteadt (Acassuso koło Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 19.05.1936, Czerwonka koło Sochaczewa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Kolekcja zawiera fotografie rodzinne, wykonane w Polsce pod koniec lat 30. oraz fotografie ojca Henryka Mittelstaedta, Kazimierza, z okresu służby w armii gen. Władysława Andersa podczas II wojny światowej. Do kolekcji należy także relacja biograficzna,...

La colección contiene fotografías familiares tomadas en Polonia a fines de la década de 1930 y fotografías de Kazimierz, padre de Henryk Mittelstaedt, del período de servicio en el ejército del general Władysław Anders durante la Segunda Guerra...

zobacz | ve