Szymula, Sylvia
Sylvia Szymula (Barranqueras, prowincja Chaco)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1925, Dicomano (Włochy)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Kolekcja zawiera fotografie Sylvii Szymuli wykonane we Włoszech oraz zdjęcia jej męża Stefana, wykonane w przedwojennej Polsce. Kolekcja zawiera także relację biograficzną Sylvii Szymuli, w której opowiada m.in. o okolicznościach poznania męża...

La colección contiene fotografías de Sylvia Szymula tomadas en Italia y fotos de su esposo Stefan, tomadas en Polonia antes de la guerra. La colección incluye también un relato biográfico de Sylvia Szymula, en el que cuenta sobre las circunstancias...

zobacz | ve
Twardowski, Tomas Mario
Tomas Mario Twardowski (Comodoro Rivadavia, prowincja Chubut)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 27.11.1950, Buenos Aires (Argentyna)

Kolekcja zawiera fotografie rodzinne Tomasa Mario Twardowskiego, wykonane w międzywojennej Polsce. Do kolekcji należą także fotografie wykonane w Comodoro Rivadavia w latach 50. i 60. XX wieku oraz relacja biograficzna, w której Tomas Mario Twardowski...

La colección incluye fotos familiares de Tomas Mario Twardowski, tomadas en la Polonia en el periodo de entreguerras . La colección incluye también fotografías tomadas en Comodoro Rivadavia en las décadas de 1950 y 1960, y un relato biográfico en...

zobacz | ve
Wardyga, Krystyna
Krystyna Wardyga (Villa Martelli, Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 19.06.1949, Wielkie Oczy koło Lubaczowa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1966

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Krystyna Wardyga opowiada m.in. o dzieciństwie w Polsce, wyjeździe do Argentyny i pierwszych wrażeniach po przyjeździe do Buenos Aires. Relacja dotyczy także edukacji, pracy zawodowej Krystyny Wardygi...

zobacz | ve
Wielowieyska, Maria
Maria Wielowieyska (Martin Coronado)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 07.02.1936, Lwów (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 14.09.1948

Maria Wielowieyska przybyła do Argentyny po II wojnie światowej. Jej kolekcja zawiera zdjęcia ukazujące życie jej rodziny w majątkach ziemskich przedwojennej Polski. Do kolekcji należy także relacja biograficzna M. Wielowieyskiej, w której opowiada...

Maria Wielowieyska vinó a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Su colección contiene fotografías que muestran la vida cotidiana de su familia en fincas de la Polonia antes de la guerra. La colección también incluye un relato biográfico...

zobacz | ve
Wielowieyska, Teresa
Teresa Wielowieyska (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1937, Lwów (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 14.09.1948

Kolekcja zawiera relację biograficzną Teresy Wielowieyskiej, w której opowiada o losach swojej rodziny podczas II wojny światowej - śmierci ojca w Katyniu, wywiezieniu wraz z matką i siostrą - Marią - do Związku Radzieckiego, pobycie w Teheranie...

zobacz | ve
Wojtuń, Isidoro i Wanda
Isidoro i Wanda Wojtuń (Resistencia, prowincja Chaco)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: Isidoro: 30.08.1950, Pampa Bolsa (prowincja Chaco, Argentyna)

Kolekcja zawiera fotografie polskich emigrantów w Pampa Bolsa i Cornel du Graty (prowincja Chaco), m.in. podczas różnych uroczystości. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Isidoro Wojtunia, w której opowiada m.in. o przyjeździe rodziców...

La colección contiene fotografías de emigrantes polacos en Pampa Bolsa y Cornel du Graty (provincia del Chaco), tomadas durante varias celebraciones. La colección también incluye un relato biográfico de Isidoro Wojtunia, en el que cuenta sobre la...

zobacz | ve
Wojtuń, Stanisława (Estanilada)
Stanisława (Estanilada) Wojtuń (Coronel Du Graty, prowincja Chaco)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1931, Polska

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1936

Kolekcja zawiera fotografie rodziny Wojtuń, m.in. pamiątki ślubu i Pierwszej Komunii Świętej. Do kolekcji należą też fotografie dokumentujące życie codzienne polskich emigrantów w prowincji Chaco, wykonane w Cornel du Graty w latach 50. - 70....

La colección incluye fotografías de la familia Wojtuń, entre otros, recuerdos de la boda y la primera comunión. La colección también incluye fotografías que documentan la vida cotidiana de los emigrantes polacos en la provincia del Chaco, tomadas...

zobacz | ve
Wojtun, Tadeo
Tadeo Wojtun

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1945, Pampa Bolsa (prowincja Chaco, Argentyna)

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Tadeo Wojtun opowiada o emigracji rodziców do Argentyny w 1937 roku, życiu codziennym w kolonii Pampa Bolsa, następnie w Coronel Du Graty. Relacja dotyczy także życia religijnego w Pampa del Infierno...

zobacz | ve
Woszczynin, Jolanta
Jolanta Woszczynin (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: Październik 1942, Teheran (Persja)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Kolekcja zawiera fotografie wykonane w przedwojennej Polsce (Warszawa, żołnierze Batalionu Chemicznego). Do kolekcji należy także relacja biograficzna, w której Jolanta Woszczynin opowiada m.in. o edukacji w Argentynie i wyjazdach do Polski....

La colección incluye fotos tomadas en Polonia antes de la guerra (Varsovia, soldados del Batallón Químico). La colección incluye también un relato biográfico en el que Jolanta Woszczynin cuenta sobre educación en Argentina y viajes a Polonia....

zobacz | ve
Wróbel, Antoni Jan
Antoni Jan Wróbel (Martin Coronado koło Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 8.03.1934, Wierzchowiska (woj. lubelskie, Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1966

Kolekcja zawiera relację biograficzną ojca Antoniego Jana Wróbla, w której opowiada m.in. o rodzinie i dzieciństwie w przedwojennej Polsce. Relacja dotyczy także jego edukacji oraz pracy duszpasterskiej m.in. w Martin Coronado (tzw. Maciaszkowo)....

zobacz | ve
Wyhowska, Olga
Olga Wyhowska (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 12.03.1932, Polska

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1949

Kolekcja zawiera relację Olgi Wyhowskiej, w której opowiada m.in. o dzieciństwie spędzonym w Warszawie, początku II wojny światowej i wyjeździe z Polski w 1939 roku. Relacja dotyczy także emigracji Olgi Wyhowskiej do Argentyny w 1949 roku i pierwszych...

zobacz | ve
Wyszogrodzki, Irma Celina
Irma Celina Wyszogrodzki (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 7.12.1949, Buenos Aires (Argentyna)

Kolekcja zawiera fotografie członków rodziny Irmy Celiny Wyszogrodzki, wykonane w Polsce w latach 40. Do kolekcji należą także zdjęcia z jej pierwszej wizyty w Polsce w 1961 roku oraz relacja biograficzna, której opowiada m.in. o swojej rodzinie,...

La colección contiene fotografías de los miembros de la familia de Irma Celina Wyszogrodzki, tomadas en Polonia en la década de 1940. La colección también incluye fotos de su primera visita a Polonia en 1961 y un relato biográfico, en el que cuenta...

zobacz | ve
Zaprucki, Miguel
Miguel Zaprucki

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1911

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: po 1945 roku

Kolekcja zawiera dokumenty i fotografie Miguela Zapruckiego. Dotyczą one m.in. jego służby wojskowej podczas II wojny światowej....

La colección contiene documentos y fotografías de Miguel Zaprucki. Se refieren, entre otros, a su servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial....

zobacz | ve