Ptak, rodzina
Rodzina Ptak

Kolekcja zawiera fotografie rodziny Ptak, do której należał Franciszek Ptak, założyciel autobusowej firmy przewozowej La Estrella. W kolekcji znajdują się też zdjęcia autobusów należących do firmy....

La colección contiene fotografías de la familia Ptak, a la que pertenecía Franciszek Ptak, fundador de la compañía de autobuses La Estrella. La colección también incluye fotos de autobuses de la empresa....

zobacz | ve
Raczkowski, Józefa
Józefa Raczkowski

Kolekcja zawiera fotografie wykonane w miejscowościach Azara i Tres Capones (prowincja Misiones, Argentyna) w latach 30. - 50. XX wieku. Ukazują one członków rodziny Raczkowskich oraz ich znajomych....

La colección incluye fotografías tomadas en Azara y Tres Capones (Provincia de Misiones, Argentina) en las décadas de los 30 y 50. En las fotos están los miembros de la familia Raczkowski y sus amigos....

zobacz | ve
Raczkowski, Rosa
Rosa Raczkowski

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 25.08.1925, Azara (prowincja Misiones, Argentyna)

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Rosa Raczkowski opowiada m.in. o dzieciństwie, nauce, gospodarstwie rodzinnym w Azara oraz obchodzeniu różnych świąt....

zobacz | ve
Rodriguez, Juan Carlos
Juan Carlos Rodriguez

Kolekcja zawiera fotografie wykonane w Polanie w latach 30. - 50. XX wieku. Polana - polska kolonia w prowincji Misiones - została założona w 1932 roku....

La colección incluye fotografías hechas en Polana en las décadas de los 30 y 50. Polana - una colonia polaca en la provincia de Misiones, fundada en 1932....

zobacz | ve
Jolanta Sadkowski-Carretto (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 5.10.1939, Warszawa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1949

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Jolanta Sadkowski-Carretto opowiada m.in. o okupacji niemieckiej w Warszawie, ucieczce z Polski, pobycie we Włoszech, Wielkiej Brytanii i wyjeździe do Argentyny. Relacja dotyczy także sytuacji rodziny...

zobacz | ve
Sawicki, Helena
Helena Sawicki

Kolekcja zawiera fotografie wykonane w latach 30. - 1990 w prowincji Misiones, głównie w miejscowości Gobernador Lanusse. Fotografie ukazują Helenę Sawicki, jej krewnych i znajomych oraz uroczystości z ich udziałem....

La colección incluye fotografías tomadas en los años 1930-1990 en la provincia de Misiones, sobre todo en Gobernador Lanusse. En las fotografías está Helena Sawicki, sus familiares y amigos. ...

zobacz | ve
Senejko, Anastazja
Anastazja Senejko (Wanda, prowincja Misiones)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 21.10.1928, Babice (woj. lubelskie, Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1938

Kolekcka zawiera dokumenty członków rodziny Senejko, wystawione m.in. w związku z ich wyjazdem do Argentyny. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Anastazji Senejko, w której opowiada m.in. o podróży z Polski do Argentyny i trudnościach...

La colección incluye documentos de la familia Senejko, relacionados con su viaje a la Argentina. La colección incluye también un relato biográfico de Anastazja Senejko, en el que cuenta sobre el viaje de Polonia a Argentina y las dificultades asociadas...

zobacz | ve
Slusarz, Franciszek
Franciszek Slusarz (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1.10.1924, Jodkiszki koło Bieniakoń (woj. wileńskie, Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: po 1945

Kolekcja zawiera fotografie Franciszka Slusarza z okresu II wojny światowej oraz z uroczystości w lat 90., w których brał udział jako prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Argentynie. Do kolekcji należy także relacja biograficzna, w której...

La colección incluye fotografías de Franciszek Slusarz de la Segunda Guerra Mundial y de las celebraciones en la década de los 90, en las que participó como presidente de la Asociación de Ex Combatientes Polacos en Argentina. La colección incluye...

zobacz | ve
Śniechowski, Fabiana
Fabiana Śniechowski

Kolekcja zawiera fotografie wykonane głównie w prowincji Misiones. Najstarsze pochodzą z początku XX wieku. Zdjęcia dokumentują różne sfery życia Polaków, m.in. pracę, obchody różnych świąt i uroczystości....

La colección incluye fotografías hechas sobre todo en la Provincia de Misiones. Los más antiguos son de principios del siglo XX. Fotos documentan varios aspectos de la vida de los polacos, incluyend: trabajo, celebraciones de fiestas y ceremonias....

zobacz | ve
Sobolewska, Barbara
Barbara Sobolewska (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 25.11.1945, Trani (Włochy)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Kolekcja zawiera relację biograficzną Barbary Sobolewskiej, w której opowiada m.in. o losach rodziców podczas II wojny światowej (wywiezienie do Związku Radzieckiego, udział ojca w walkach o Monte Cassino), pobycie rodziny w Wielkiej Brytanii i...

zobacz | ve
Solecki, Ksawery
Ksawery Solecki (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 20.02.1931, Polska

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1961

Kolekcja zawiera relację biograficzną Ksawerego Soleckiego, w której opowiada m.in. o dzieciństwie, II wojnie światowej oraz nauce. Relacja dotyczy także pierwszych lat życia w Argentynie....

zobacz | ve
Streb, rodzina
Rodzina Streb

Kolekcja zawiera fotografie rodziny Streb, w tym Janiny Streb, która kierowała projektem budowy siedziby Towarzystwa Polskiego Dock Sud. Do kolekcji należą także fotografie członków tego towarzystwa oraz dzieci ze szkoły w Dock Sud....

zobacz | ve
Świeczewska-Wańke, Maria
Maria Świeczewska-Wańke

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: po II wojnie światowej

Kolekcja zawiera fotografie Marii Świeczewskiej-Wańke i jej męża Karola, wykonane głównie we Francji po 1945 roku. Do kolekcji należą także fotografie zrobione po ich przyjeździe do Argentyny, przedstawiające m.in. pisarza Witolda Gomrowicza,...

La colección contiene fotografías de Maria Świeczewska-Wańke y su esposo Karol, tomadas sobre todo en Francia después de 1945. La colección incluye también fotografías tomadas después de su llegada a Argentina, del escritor Witold Gomrowicz, con...

zobacz | ve
Szeferblum, Jerzy
Jerzy Szeferblum (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 9.08.1925, Warszawa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1935

Kolekcja zawiera relację biograficzną Jerzego Szeferbluma, w której opowiada m.in. o dzieciństwie w przedwojennej Warszawie. Relacja dotyczy ponadto okoliczności emigracji rodziny do Argentyny, pierwszych wrażeń po przyjeździe i wizyty w Polsce...

zobacz | ve
Szychowscy, rodzina
Rodzina Szychowskich

Kolekcja zawiera fotografie Amandy - wytwórni yerba mate, założonej w Cachuera (prowincja Misiones, Argentyna) przez polskiego emigranta Juana Szychowskiego. Do kolekcji należą też fotografie Juana Szychowskiego oraz jego krewnych; najstarsze zostały...

La colección incluye fotografías de Amanda, una empresa de yerba mate, fundada en Cachuera (provincia de Misiones, Argentina) por un inmigrante polaco Juan Szychowski. La colección incluye también fotografías de Juan Szychowski y sus familiares; las...

zobacz | ve
Szymanski, Roberto Carlos
Roberto Carlos Szymanski

Kolekcja zawiera fotografie wykonane głównie w latach 50.-70. w Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut). Zdjęcia dokumentują m.in. budynki argentyńskiej firmy energetycznej YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), w której pracował Roberto Carlos...

La colección incluye fotografías tomadas principalmente en las décadas de los 50 y 70 en Comodoro Rivadavia. En las fotos se pueder ver, entre otros, los edificios de la empresa energética argentina YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), en la que...

zobacz | ve
Szymula, Claudio
Claudio Szymula (Resistencia, prowincja Chaco)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1947, Dicomano (Włochy)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Claudio Szymula opowiada m.in. o wojennych losach ojca Stefana Szymuli, okolicznościach poznania się rodziców i ich wyjazdu do Argentyny. Relacja dotyczy także życia codziennego w prowincji Misiones...

zobacz | ve