data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Łódź (Polska)

Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 10 Dywizji Piechoty przy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi, w którym brał udział Mieczysław Kruszewski. Nz. mecz siatkówki. Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy....

Curso de suboficiales de Reserva de la 10 División de Infanteria junto al 28 Regimiento de Strzelcy Kaniowscy en Łódź en el cual Mieczysław Kruszewski tomó parte. En la foto, un partido de voleibol. En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Łódź (Polska), Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, żołnierze, Polska, II Rzeczpospolita, sport, siatkówka, Wojsko Polskie, sportowcy, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, piłka, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, deporte, soldado, mecze, ejército, podchorąży, podchorążówka, zawodnicy, piłka siatkowa, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Łódź (Polska)

Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 10 Dywizji Piechoty przy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi, w którym brał udział Mieczysław Kruszewski. Nz. mecz siatkówki. Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy....

Curso de suboficiales de Reserva de la 10 División de Infanteria junto al 28 Regimiento de Strzelcy Kaniowscy en el cual Mieczysław Kruszewski tomó parte. En la foto, un partido de voleibol. En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó en...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Łódź (Polska), Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, żołnierze, Polska, II Rzeczpospolita, sport, siatkówka, Wojsko Polskie, sportowcy, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, piłka, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, deporte, soldado, mecze, ejército, podchorąży, podchorążówka, zawodnicy, piłka siatkowa, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Polska

Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 10 Dywizji Piechoty przy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi. Manewry.

Curso de suboficiales de Reserva de la 10 División de Infanteria junto al 28 Regimiento de Strzelcy Kaniowscy en Łódź. Maniobras.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, zima, Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, żołnierze, Polska, II Rzeczpospolita, zima, Wojsko Polskie, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, invierno, años treinta, soldado, ejército, podchorąży, podchorążówka, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1943

miejsce | lugar: Irak

Defilada z udziałem dowódcy 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa i dowódcy 3 Dywizji Strzelców Karpackich gen. Bronisława Ducha (1. z prawej).

Desfile con la participación de los comandantes del 2 Cuerpo del Ejército Polaco del Gen. Władysław y comandantesnde la 3 División de Tiradores de los Cárpataos gen. Bronisław Duch (1 de la der.)

tagi | etiquetas: Irak, II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, 3 Dywizja Strzelców Karpackich, defilady, lata 40-te, trybuna, generałowie, wojny, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, ejército, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1947-06-21

miejsce | lugar: Wielka Brytania

Ślub Marii Bednarskiej i por. Mieczysława Kruszewskiego. Za nimi stoi Jan Stacewicz (1. z prawej). Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał...

Casamiento de Maria Bednarski y el teniente Mieczysław Kruszewki. Detrás de ellos está parado Jan Stacewicz (1 de la der.). En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída...

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, Gran Bretaña, ślub, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., Polacy w Wielkiej Brytanii, uroczystość, lata 40-te, panna młoda, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, matrimonio, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Polacy w Anglii, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: lata 20. - lata 30.

miejsce | lugar: Polska

Mieczysław Kruszewski (1. z lewej) z kolegami z drużyny. Kilka lat później, we wrześniu 1939 roku, brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał przedostać się do wojska polskiego we...

Mieczysław Kruszewki (1 de la izq) con compañeros.Unos años más tarde, en septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección a Hungría...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, lata 20., lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, sport, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, lata 20-te, drużyna, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, años 1930, años treinta, deporte, soldado, ejército, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Łódź (Polska)

Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 10 Dywizji Piechoty przy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi, w którym brał udział kapral Mieczysław Kruszewski (1. z prawej). Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy....

Curso de la División de Suboficiales de Reserva de la 10 División de Infantería junto al Regimiento 28 de Strzelcy Kaniowscy, en la que participó el cabo Mieczsaw Kruszewski (1 de la der.). En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó en...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Łódź (Polska), Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, posiłek, żołnierze, Polska, II Rzeczpospolita, Wojsko Polskie, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, jedzenie, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, soldado, ejército, podchorąży, podchorążówka, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: lata 30.

miejsce | lugar: Polska

Mieczysław Kruszewski (stoi 2. z lewej) na kąpielisku. Kilka lat później, we wrześniu 1939 roku, brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał przedostać się do wojska polskiego we...

Mieczysław Kruszewski (parado 2 de la izq.) en un balneario. Años después en septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección a Hungría...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, wakacje, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, wypoczynek, międzywojnie, okres międzywojenny, urlop, lata 30-te, lato, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, descanso, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: lata 30.

miejsce | lugar: Polska

Mieczysław Kruszewski (stoi 3. z prawej) z kolegami z drużyny (prawdopodobnie Polonii). Kilka lat później, we wrześniu 1939 roku, brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał przedostać...

Mieczysław Kruszewki (parado 3 de la der.) con compañeros (probablemente de Polonia). Años más tarde, en septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital,...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, sport, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, drużyna, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, deporte, koszykówka, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Łódź (Polska)

Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 10 Dywizji Piechoty przy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi, w którym brał udział Mieczysław Kruszewski. Nz. procesja. Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy. Po...

Curso de la División de Suboficiales de Reserva de la 10 División de Infantería junto al Regimiento 28 de Strzelcy Kaniowscy, en la que participó Mieczsaw Kruszewski. En la foto, una procesión. En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Łódź (Polska), Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, żołnierze, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, procesje, Wojsko Polskie, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, ceremonia, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, soldado, religión, ejército, podchorąży, podchorążówka, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Łódź (Polska)

Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 10 Dywizji Piechoty przy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi, w którym brał udział Mieczysław Kruszewski. Nz. przemarsz żołnierzy. Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie...

Curso de la División de Suboficiales de Reserva de la 10 División de Infantería junto al Regimiento 28 de Strzelcy Kaniowscy, en la que participó Mieczsaw Kruszewski. En la foto, un desfile de soldados. En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Łódź (Polska), Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, defilada, wojsko, żołnierze, parada, Polska, II Rzeczpospolita, broń, Wojsko Polskie, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, mundury, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, soldado, desfile, ejército, podchorąży, podchorążówka, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: lata 30.

miejsce | lugar: Pruszków (Polska)

Mieczysław Kruszewski (1. z prawej) w czasie spaceru. Kilka lat później, we wrześniu 1939 roku, brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał przedostać się do wojska polskiego we Francji....

Mieczysław Kruszewki (1 de la der.) durante un paseo. Años más tarde, en septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección a Hungría...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Pruszków (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, años 1930, años treinta, Kino Lux, bruk, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Łódź (Polska)

Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 10 Dywizji Piechoty przy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi, w którym brał udział kapral Mieczysław Kruszewski (1. z lewej). Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy....

Curso de la División de Suboficiales de Reserva de la 10 División de Infantería junto al Regimiento 28 de Strzelcy Kaniowscy, en la que participó el cabo Mieczsaw Kruszewski (1 de la izq.) . En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó en...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Łódź (Polska), Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, żołnierze, Polska, II Rzeczpospolita, Wojsko Polskie, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, soldado, ejército, podchorąży, podchorążówka, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Łódź (Polska)

Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 10 Dywizji Piechoty przy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi, w którym brał udział Mieczysław Kruszewski (w głębi, za podpułkownikiem). Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie...

Curso de la División de Suboficiales de Reserva de la 10 División de Infantería junto al Regimiento 28 de Strzelcy Kaniowscy, en la que particip Mieczsaw Kruszewski (al fondo, detrás del sub coronel) En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Łódź (Polska), Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, żołnierze, Polska, II Rzeczpospolita, Wojsko Polskie, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, soldado, ejército, podchorąży, podchorążówka, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Łódź (Polska)

Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 10 Dywizji Piechoty przy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi, w którym brał udział Mieczysław Kruszewski. Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy...

Curso de la División de Suboficiales de Reserva de la 10 División de Infantería junto al Regimiento 28 de Strzelcy Kaniowscy, en la que participó Mieczsaw Kruszewski. En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó en la defensa de Varsovia...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Łódź (Polska), Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, żołnierze, Polska, II Rzeczpospolita, sport, Wojsko Polskie, sportowcy, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, piłka, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, deporte, soldado, ejército, podchorąży, podchorążówka, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1945

miejsce | lugar: Bolonia (Włochy)

Porucznik Mieczysław Kruszewski przy służbowym samochodzie. Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał przedostać się do wojska polskiego...

El teniente Mieczysaw Kruszewski junto a un vehículo militar. En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección a Hungría y Rumania,...

tagi | etiquetas: Bolonia (Włochy), Włochy, Italia, II wojna światowa, lata 40., 2 Korpus Polski, kampania włoska, motoryzacja, samochody, 3 Dywizja Strzelców Karpackich, lata 40-te, motorización, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, ejército, front włoski, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1945

miejsce | lugar: Włochy

Porucznik Mieczysław Kruszewski z nieznanymi żołnierzami. Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał przedostać się do wojska polskiego...

El teniente Mieczysław Kruszewski con un soldado desconocido. En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección a Hungría y Rumania,...

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, lata 40., 2 Korpus Polski, kampania włoska, 3 Dywizja Strzelców Karpackich, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, ejército, front włoski, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1945

miejsce | lugar: Włochy

Żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich.

Casamiento de Maria Bednarski y el teniente Mieczysław Kruszewki.. En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección a Hungría y Rumania, desde donde intentaba unirse al Ejército Polaco en Francia. Pero fue arrestado en Sambor, condenado a 5 años de trabajos forzados y enviado al campamento Kargopol, cerca de Archangielsk. Una vez anunciada la "amnistía" en agosto de 1941 llegó a Tockoj, donde ingresó al regimiento 21 de infantería con el que fue evacuado a Palestyna. Allí fue asignado al 3 Batallón de la 3 División de los Tiradores de los Cárpatos, con quienes atravesó todo el trayecto de combate del Ejército Polaco. Terminada la guerra llegó a Gran Bretaña y en 1947 a Argentina. Fundó la empresa metalúrgica Autotorn. Se involucró en la vida social de la comunidad polaca, y en 1969 resultó electo como presidente de la Polskiej Macierzy Szkolnej, cargo que desempeñó por 15 años.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, lata 40., 2 Korpus Polski, kampania włoska, 3 Dywizja Strzelców Karpackich, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, ejército, front włoski, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1945

miejsce | lugar: Bolonia (Włochy)

Porucznik Mieczysław Kruszewski (z prawej) przy służbowym samochodzie. Fotografia wykonana na Piazza dell'VIII Agosto, przy pomniku upamiętniającym wypędzenie Austriaków z Bolonii 8 sierpnia 1848 roku Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku...

El teniente Mieczysław Kruszewski (a la der.) junto a un vehículo militar. La foto fue realizada en la Piazza del VIII Agosto, junto al monumento que recuerda el momento en que los Austríacos fueron expulsados de Bolonia el 8 de agosto de 1848. En septiembre...

tagi | etiquetas: Bolonia (Włochy), Włochy, Italia, II wojna światowa, lata 40., 2 Korpus Polski, kampania włoska, motoryzacja, zabytki, samochody, 3 Dywizja Strzelców Karpackich, pomniki, lata 40-te, motorización, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, ejército, monumento, front włoski, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1945

miejsce | lugar: Włochy

Żołnierze 3 Batalionu 3 Dywizji Strzelców Karpackich, m.in. por. Mieczysław Kruszewski i por. Jan Stacewicz. Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii,...

Soldados del 3 batallón de la 3 División de Tiradores de los Cárpatos; entre ellos, el teniente Mieczsław Kruszewski y el teniente Jan Stacewicz. En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana....

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, lata 40., 2 Korpus Polski, kampania włoska, 3 Dywizja Strzelców Karpackich, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, ejército, front włoski, Kruszewski, Ricardo