data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

Indeks Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie należący do Mieczysława Kruszewskiego.

Libreta de la Escuela Superior de Comercio en Varsovia perteneciente a Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1946-11-20

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

Zaświadczenie o studiach odbytych przez Mieczysława Kruszewskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Certificado de estudios cursados emitido por la Escuela Superior de Comercio en Varsovia para Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1942-12-17

miejsce | lugar: Warszawa, Generalne Gubernatorstwo

List wysłany do Mieczysława Kruszewskiego przez matkę. Tekst listu: "Jesteśmy zdrowi. Janka, Genia pracują, Stefa ma córkę, Hanna mieszka sama w Warszawie. Niech Ci Bóg pozwoli wrócić do nas jak najprędzej. Pisz częściej. Matka i siostry."...

Carta enviada a Mieczysław Kruszewski por su madre. Texto de la carta: "Estamos sanas, Janka, Genia trabajan, Stefa tiene una hija, Hanna vive sola en Varsovia. Que Dios permita que vuelvas con nosotros cuanto antes. Escribe más seguido."...

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Generalne Gubernatorstwo, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Generalne Gubernatorstwo, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1945-06-10

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Legitymacja upoważniająca do noszenia Krzyża Walecznych nadanego Mieczysławowi Kruszewskiemu.

Carnet de permiso de uso de la Cruz del Valor otorgada a Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1945-06-10

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Legitymacja upoważniająca do noszenia Krzyża Walecznych nadanego Mieczysławowi Kruszewskiemu.

Carnet de permiso de uso de la Cruz del Valor otorgada a Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1946-02

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Dowód osobisty Mieczysława Kruszewskiego wydawany dla żołnierzy Wojsk Alliantów na Bliskim Wschodzie. Awers.

Carnet de identificación de Mieczysław Kruszewski que se emitía a los soldados pertenecientes al Ejército Aliado en el Cercano Oriente. Frente.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1946-02

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Dowód osobisty Mieczysława Kruszewskiego wydawany dla żołnierzy Wojsk Alliantów na Bliskim Wschodzie.

Carnet de identificación de Mieczysław Kruszewski que se emitía a los soldados pertenecientes al Ejército Aliado en el Cercano Oriente.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1947-06-27

miejsce | lugar: Londyn, Wielka Brytania

Metryka Zawarcia Małżeństwa między Marią Bednarską i Mieczysławem Kruszewskim.

Acta de matrimonio entre Maria Bednarska y Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: Londyn, Wielka Brytania, Gran Bretaña, Londres, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1935

miejsce | lugar: Hel (Polska)

Mieczysław Kruszewski na Półwyspie Helskim. Kilka lat później, we wrześniu 1939 roku, brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał przedostać się do wojska polskiego we Francji. Został...

Mieczysaw Kruszewski en la península de Hel. Unos años más tarde, en septiembre de 1939 tomó parte en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección a Hungría y Rumania, desde donde intentaba...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Hel (Polska), Polonia, wakacje, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, wypoczynek, międzywojnie, okres międzywojenny, urlop, lata 30-te, lato, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, descanso, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1935-08

miejsce | lugar: Hel (Polska)

Mieczysław Kruszewski (w czapce marynarskiej) na Półwyspie Helskim. Kilka lat później, we wrześniu 1939 roku, brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał przedostać się do wojska...

Mieczysaw Kruszewski (con gorro marinero) en la península de Hel. Unos años más tarde, en septiembre de 1939 tomó parte en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección a Hungría y Rumania,...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Hel (Polska), Polonia, wakacje, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, wypoczynek, międzywojnie, okres międzywojenny, urlop, lata 30-te, lato, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, descanso, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: lata 30.

miejsce | lugar: Pruszków (Polska)

Mieczysław Kruszewski przy biurze podróży. Kilka lat później, we wrześniu 1939 roku, brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał przedostać się do wojska polskiego we Francji. Został...

Mieczysaw Kruszewski frente a una agencia de viajes. Unos años más tarde, en septiembre de 1939 tomó parte en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección a Hungría y Rumania, desde donde...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Pruszków (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, lata 20-te, Kapelusz, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, años 1930, años treinta, descanso, biura podróży, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1946-12-07

miejsce | lugar: Wielka Brytania

Porucznik Mieczysław Kruszewski i porucznik Jan Stacewicz. Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał przedostać się do wojska polskiego...

Los tenientes Mieczysław Kryszewski y Jan Stacewicz. Mieczysław Kruszewski en septiembre de 1939 tomó parte en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección a Hungría y Rumania, desde...

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, Gran Bretaña, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, Polacy w Wielkiej Brytanii, Wojsko Polskie, 3 Dywizja Strzelców Karpackich, demobilizacja, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Polacy w Anglii, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Polska

Mieczysław Kruszewski, student Szkoły Głównej Handlowej. Kilka lat później, we wrześniu 1939 roku, brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał przedostać się do wojska polskiego...

Mieczysaw Kruszewski, estudiante de la Escuela Central de Economía. Unos años más tarde, en septiembre de 1939 tomó parte en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección a Hungría y...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, lata 20., lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, años 1930, años treinta, retrato, descanso, Kruszewski, Ricardo, Mucha

data | fecha: przed 1939

miejsce | lugar: Lwów (Polska)

Mieczysław Kruszewski (w najwyższym rzędzie w kapeluszu) z kolegami przed pomnikiem Jana Kilińskiego. We wrześniu 1939 roku, brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał przedostać...

Mieczysaw Kruszewski (en la fila superior, con sombrero) con sus compañeros frente al monumento a Jan Kiliński. En septiembre de 1939 tomó parte en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Lwów (Polska), Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, okres międzywojenny, pomniki, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, monumento, descanso, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1945

miejsce | lugar: Włochy

Żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich.

Soldados de la 3 División de Tiradores de los Cárpatos.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, lata 40., 2 Korpus Polski, kampania włoska, 3 Dywizja Strzelców Karpackich, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, colectividad Polaca, emigrante, ejército, front włoski, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Łódź (Polska)

Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 10 Dywizji Piechoty przy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi. Drużyna sportowa, 1. z lewej Mieczysław Kruszewski. Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji...

Kurso de Suboficiales de Reservade la 10 División de Infantería junto al Mieczysaw Kruszewski en septiembre de 1939 tomó parte en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección a Hungría...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Łódź (Polska), Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, żołnierze, Polska, II Rzeczpospolita, sport, Wojsko Polskie, sportowcy, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, piłka, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, deporte, soldado, ejército, podchorąży, podchorążówka, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1941-12-20

miejsce | lugar: Tockoje (ZSRR)

Mieczysław Kruszewski, żołnierz 21 pułku piechoty. Fotografia wykonana po zwolnieniu z łagru. Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał...

Mieczysaw Kruszewski, soldado del regimiento 21 de infantería. La fotografía fue tomada después de la liberación del campameto. Mieczysław Kruszewski en septiembre de 1939 tomó parte en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de...

tagi | etiquetas: ZSRR, Rusia, Tockoje (ZSRR), portret, Armia Andersa, amnestia, żołnierze, ZSRR, zsyłka, zesłańcy, łagiernicy, Armia Polska w ZSRR, lata 40-te, zsyłki, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, ejército, destierro, represiónes, trabajos forzados, deportado, zesłaniec, lara 40., Kruszewski, Ricardo

data | fecha: ok. 1945

miejsce | lugar: Włochy

Porucznik Mieczysław Kruszewski. Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał przedostać się do wojska polskiego we Francji. Został aresztowany...

El teniente Mieczysaw Kruszewski En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski tomó parte en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección a Hungría y Rumania, desde donde intentaba unirse...

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, lata 40., 2 Korpus Polski, kampania włoska, 3 Dywizja Strzelców Karpackich, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, colectividad Polaca, emigrante, ejército, front włoski, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1947-06-21

miejsce | lugar: Wielka Brytania

Ślub Marii Bednarskiej i por Mieczysława Kruszewskiego. Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy uciekał w kierunku Węgier i Rumunii, skąd chciał przedostać się do wojska polskiego...

Casamiento de Maria Bednarski y el teniente Mieczysław Kruszewki.. En septiembre de 1939 Mieczysław Kruszewski participó en la defensa de Varsovia ante la invasión alemana. Después de la caída de la capital, escapaba en dirección a Hungría y Rumania,...

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, Gran Bretaña, ślub, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., Polacy w Wielkiej Brytanii, uroczystość, lata 40-te, panna młoda, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, matrimonio, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Polacy w Anglii, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1941

miejsce | lugar: Tockoje (ZSRR)

Żołnierze 21 pułku piechoty Armii Polskiej w ZSRR.

Soldados de Regimieto 21 de Infantería del Ejército Polaco en la URSS

tagi | etiquetas: ZSRR, Rusia, Tockoje (ZSRR), II wojna światowa, Armia Andersa, amnestia, żołnierze, ZSRR, zsyłka, zesłańcy, łagiernicy, Armia Polska w ZSRR, lata 40-te, zsyłki, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, ejército, destierro, represiónes, trabajos forzados, deportado, zesłaniec, lara 40., Kruszewski, Ricardo