data | fecha: 1945-12

miejsce | lugar: Bolonia (Włochy)

Wyzwolenie miasta przez 3 Dywizję Strzelców Karpackich. Plakat witający polskich żołnierzy o treści: "Niech żyje zwycięska Dywizja Karpacka. Niech żyje Polska wolna - nieokrojona".

Liberación de la ciudad realizada por la 3 División de Tiradores de los Cárpatos. Afiche de bienvenida a las fuerzas polacas que dice: "Que viva la triunfadora División de los Cárpatos, que viva Polonia Libre y no partida".

tagi | etiquetas: Bolonia (Włochy), Włochy, Italia, II wojna światowa, lata 40., 2 Korpus Polski, kampania włoska, 3 Dywizja Strzelców Karpackich, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, ejército, front włoski, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: ok. 1915

miejsce | lugar: nieznane

Mieczysław Kruszewski z ojcem (prawdopodobnie).

Mieczysław Kruszewski (probablemente) con su padre.

tagi | etiquetas: , rodzina, dzieci, zabory, dziecko, rower, instrumenty muzyczne, pianino, familia, niño, música, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: Lata 30.-40.

miejsce | lugar: Kraków, Polska

Grupa osób czekających w kolejce przed wejściem do Katedry na Wawelu.

Un grupo de personas esperando en una fila frente a la entrada a la Catedral en Wawel.

tagi | etiquetas: Kraków, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: Lata 40.-50.

miejsce | lugar: miejsce nieznane

tagi | etiquetas: , emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: data nieznana

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Mieczysław Kruszewski (1. z lewej) z kolegą w lesie.

Mieczysław Kruszewski (1 de la izq.) en el bosque con un companero.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: data nieznana

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Mieczysław Kruszewski w lesie.

Mieczysław Kruszewski en el bosque.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: data nieznana

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Mieczysław Kruszewski (1. z prawej) z nieznanymi mężczyznami.

Mieczysław Kruszewski (1 de la der.) con homres desconocidos.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: Lata 40.-50.

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Grupa przyjaciół na spacerze.

Grupo de amigos durante un paseo.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: data nieznana

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Grupa polskich żołnierzy.

Grupo de soldados poalcos.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: Po 1958

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

Trzej mężczyźni przed pomnikiem Fryderyka Chopina w parku Łazienkowskim w Warszawie.

Tres hombres frente al monumento a Fryderyk Chopin en el parque Łazienki en Varsovia.

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: Lata 30.-40.

miejsce | lugar: Prawdopodobnie Polska

Nieznana dziewczyna, prawdopodobnie siostra Mieczysława Kruszewslego.

Joven desconocida, probablemente hermana de Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: Lata 40.

miejsce | lugar: Prawdopodobnie Wielka Brytania

Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku, brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy, kiedy chciał dostać się do Wojska Polskiego we Francji został aresztowany i skazany na 5 lat ciężkich robót. W sierpniu 1941 roku dotarł do...

Mieczysaw Kruszewski. En septiembre de 1939 tomó parte en la defensa de Varsovia. Después de la caída de la capital, mientras intentaba unirse al Ejército Polaco en Francia fue arrestado y condenado a 5 anos de trabajos forzados, En agosto de 1941...

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, Gran Bretaña, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: Lata 30.

miejsce | lugar: Prawdopodobnie Polska

Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku, brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy, kiedy chciał dostać się do Wojska Polskiego we Francji został aresztowany i skazany na 5 lat ciężkich robót. W sierpniu 1941 roku dotarł do...

Mieczysaw Kruszewski. En septiembre de 1939 tomó parte en la defensa de Varsovia. Después de la caída de la capital, mientras intentaba unirse al Ejército Polaco en Francia fue arrestado y condenado a 5 anos de trabajos forzados, En agosto de 1941...

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1960 - 1970

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

Dwie nieznane kobiety przy Pałacem Kultury.

Dos mujeres desconocidas frente al Palacio de la Cultura.

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo