data | fecha: data nieznana

Korespondencja rodziny Ziembickich - polskich emigrantów z argentyńskiej prowincji Chaco.

Correspondencia de la familia Ziembicki, emigrantes polacos residentes en la provincia argentina del Chaco.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polonia, dokumenty, listy, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, carta, Polacy w Chaco, Ziembińska, Rozalia, Ziembiński, Aleksander, Ziembińska, Adela

data | fecha: data nieznana

Korespondencja rodziny Ziembickich - polskich emigrantów z argentyńskiej prowincji Chaco.

Correspondencia de la familia Ziembicki, emigrantes polacos residentes en la provincia argentina del Chaco.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polonia, dokumenty, listy, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, carta, Polacy w Chaco, Ziembińska, Rozalia, Ziembiński, Aleksander, Ziembińska, Adela

data | fecha: 1961

Prow. Chaco, Argentyna. Polscy Redemptoryści , od lewej: o.Tadeusz Mitera, o. W. Pilarczyk, o. Kazimierz Rutkowski, o. M. Kieniarski, o. S. Misiaczek, o. K. Kalemba, o. L. Stando.

Provincia Chaco, Argentina. Redemptoristas polacos. De izquierda a derecha: p. Tadeusz Mitera, p. W. Pilarczyk, p. Kazimierz Rutkowski, p. M. Kieniarki, p. S. Misiaczek, p. K. Kalemba, p. L. Stando.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, prowincja Chaco (Argentyna), Polonia, lata 60., religia, ksiądz, duchowieństwo, księża, kościół, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, religión, sacerdote, redemptoryści, colectividad Polaca, emigrante, anos 1960, anos sesenta,

data | fecha: data nieznana

Nieznana rodzina. Zdjęcie z rodzinnego archiwum polskich emigrantów w argentyńskiej prowincji Chaco.

Familia desconocida. Fotografía del archivo familiar de los inmigrantes polacos residentes en la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polonia, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Ziembińska, Rozalia, Ziembiński, Aleksander, Ziembińska, Adela

data | fecha: data nieznana

Nieznany mężczyzna. Zdjęcie z rodzinnego archiwum polskich emigrantów w Chaco.

Hombre desconocido. Fotografía del archivo familiar de los inmigrantes polacos en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polonia, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Ziembińska, Rozalia, Ziembiński, Aleksander, Ziembińska, Adela

data | fecha: 1998-06-14

Aniela Wojtuń (1. z prawej), Marcela Wojtuń (w środku), Władysława Kramarz przy domu rodzinnym, zbudowanym w pierwszych latach życia na emigracji (1938).

Aniela Wojtuń (1 de la der.), Marcela Wojtuń (en el centro), Władysława Kramarz frente a la casa familiar, construída en los primeros años de su vida de inmigrantes (1938).

tagi | etiquetas: Kule, Argentyna, Argentina, Pampa del Infierno (prowincja Chaco, Argentyna), Pampa Bolsa (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 90., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 90-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, años noventa, años 1990, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: 1935-05-06

Paszport małżeństwa Józefa i Anastazji Herbutów oraz ich dzieci Katarzyny, Anieli i Władysława. Rodzina do 1935 r. mieszkała w Baryszu. Dokument został wystawiony przed ich wyjazdem do prowincji Chaco w Argentynie.

Pasaporte del matrimonio de Józef y Anastazja Herbut y sus hijos Katarzyna, Aniela y Władysława. La familia vivi hasta 1935 en Barysz. El documento fue emitido antes de su viaje a la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Buczacz (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: lata 50. - lata 60.

Poświęcenie pokarmu w czasie świąt wielkanocnych.

Ofrenda de alimentos en tiempos de las fiestas de Pascua.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), Nandubay (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Pascua, święconka, Kramarz, Jose

data | fecha: 1935-05-06

Paszport małżeństwa Józefa i Anastazji Herbutów oraz ich dzieci Katarzyny, Anieli i Władysława. Rodzina do 1935 r. mieszkała w Baryszu. Dokument został wystawiony przed ich wyjazdem do prowincji Chaco w Argentynie.

Pasaporte del matrimonio de Józef y Anastazja Herbut y sus hijos Katarzyna, Aniela y Władysława. La familia vivi hasta 1935 en Barysz. El documento fue emitido antes de su viaje a la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Buczacz (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1935-05-06

Paszport małżeństwa Józefa i Anastazji Herbutów oraz ich dzieci Katarzyny, Anieli i Władysława. Rodzina do 1935 r. mieszkała w Baryszu. Dokument został wystawiony przed ich wyjazdem do prowincji Chaco w Argentynie.

Pasaporte del matrimonio de Józef y Anastazja Herbut y sus hijos Katarzyna, Aniela y Władysława. La familia vivi hasta 1935 en Barysz. El documento fue emitido antes de su viaje a la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Buczacz (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)