data | fecha: 2010

Święto społeczności zamieszkujących Coronel du Graty. Wieńczysław Boczar z przygotowanym przez siebie pługiem imitującym narzędzie, którego używali pierwsi polscy osadnicy w Chaco.

Fiesta de la sociedad residente en Coronel du Graty. Wieńczysław Boczar con un arado construído por él mismo, imitando herramientas que utilizaban los primeros pobladores polacos en Chaco.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, XXI wiek, święta, emigranci, Polacy w Argentynie, ceremonia, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Boczar, Wieńczysław, Oszust, Maria

data | fecha: 1951-09-15

Pierwszy argentyński dokument tożsamości Władysława Herbuta, wydany 15 września 1951 r. w Resistencia (stolicy prowincji Chaco).

Primer documento de identidad argentino de Władysław Herbut emitido el 15 de septiembre de 1951 en Resistencia (capital de la provincia del Chaco).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., dokumenty, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, documento, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, dowód osobisty, odcisk palca, lata 50., Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1951-09-15

Pierwszy argentyński dokument tożsamości Władysława Herbuta, wydany 15 września 1951 r. w Resistencia (stolicy prowincji Chaco).

Primer documento de identidad argentino de Władysław Herbut emitido el 15 de septiembre de 1951 en Resistencia (capital de la provincia del Chaco).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., dokumenty, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, documento, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, dowód osobisty, lata 50., Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: lata 60.

Wizyta biskupa Chaco Jose Agustín Marozzi. Przyjęto go m.in. w gospodarstwie Wojtuniów. Z tej okazji przygotowano transparent - "Witaj nam Pasterzu" (Bienvenido Monsenor).

Visita del obispo de Chaco José Agustín Marozzi. Fue recibido, entre otros, en el hogar de los Wojtuń. En esa ocasión se preparó el cartel "Witaj nam Pasterzu" "Bienvenido Monseñor"

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., wieś, rolnictwo, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, agricultura, Wojtuń, Isidoro

data | fecha: data nieznana

Nieznana kobieta. Zdjęcie z rodzinnego archiwum polskich emigrantów w argentyńskiej prowincji Chaco.

Mujer desconocida. Fotografía del archivo familiar de los inmigrantes polacos residentes en la provincia argentina del Chaco.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polonia, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Ziembińska, Rozalia, Ziembiński, Aleksander, Ziembińska, Adela

Grupa ludzi i ojcowie redemptoryści. Po prawej siedzi Edward Hryniewicki (1909-1959) – redemptorysta, przyjechał do Argentyny 19 grudnia 1939 roku, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco.

Un grupo de personas y sacerdotes redentoristas. A la derecha está sentado Edward Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: Argentyna, prowincja Chaco (Argentyna), katolicyzm, religia, orkiestra, księża, lata 50-te, lata 40-te, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: lata 40. - lata 50.

Grupa ludzi i ojcowie redemptoryści. Po prawej siedzi Edward Hryniewicki (1909-1959) – redemptorysta, przyjechał do Argentyny 19 grudnia 1939 roku, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco.

Un grupo de personas y sacerdotes redentoristas. A la derecha está sentado Edward Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: Argentyna, prowincja Chaco (Argentyna), katolicyzm, religia, orkiestra, księża, lata 50-te, lata 40-te, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1935-05-06

Paszport małżeństwa Józefa i Anastazji Herbutów oraz ich dzieci Katarzyny, Anieli i Władysława. Rodzina do 1935 r. mieszkała w Baryszu. Dokument został wystawiony przed ich wyjazdem do prowincji Chaco w Argentynie.

Pasaporte del matrimonio de Józef y Anastazja Herbut y sus hijos Katarzyna, Aniela y Władysława. La familia vivi hasta 1935 en Barysz. El documento fue emitido antes de su viaje a la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Buczacz (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: lata 30.

Weronika Ziembicka z domu Jakubowska, wyemigrowała z Polski do argentyńskiej prowincji Chaco.

Weronika Ziembicka (de soltera Jakubowska) Emigró de Polonia a la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Poloniia, emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Kwiat, años 1930, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Ziembińska, Rozalia, Ziembiński, Aleksander, Ziembińska, Adela

data | fecha: data nieznana

Żołnierze w atelier fotograficznym. Zdjęcie z archiwum rodzinnego polskich emigrantów mieszkających w argentyńskiej prowincji Chaco.

Soldados en un atelier fotográfico. Fotografía del archivo familiar de los inmigrantes polacos residentes en la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, emigracja, Polonia, wojsko, żołnierze, Polska, emigranci, Polacy w Argentynie, mundury, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, retrato, soldado, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Ziembińska, Rozalia, Ziembiński, Aleksander, Ziembińska, Adela