Kierunek: Argentyna Losy polskich emigrantów

Destino: Argentina La suerte de los inmigrantes polacos

realizacja / implementación

Wydawnictwo Karta

drogi do Argentyny

caminos a la Argentina

kierunek...

destino...